Καθυστερεί αδικαιολόγητα η έκδοση κριτηρίων χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών

undefinedΠαρότι  ο νέος νόμος  γα τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών που δημοσιεύτηκε πριν δύο μήνες   στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  ορίζει ότι εντός (1) μηνός (δηλ. μέχρι τις 26/4) θα εκδοθεί η υπουργική αποφασίζει που  καθορίζει  τα κριτήρια, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν εξέδωσε ακόμη κανένα σχετικό έγγραφο, ενώ στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις που κατατέθηκαν από Βουλευτές στη Βουλή ο κ. Αρβανιτόπουλος, δεν αναφέρεται στο θεμα.
Αντίθετα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι ξεκάθαρος στην απάντηση στη Βουλή. (Πατήστε εδώ για να δείτε την απάντηση)
Για την απάντηση του υπουργού Παιδείας πατήστε εδώ
Η Πανελλήνια Ένωση Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για  « πιέσεις που ασκούνται στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ, ώστε στο καθεστώς που θεσπίστηκε πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (με τον Αναγκαστικό Νόμο 2545 του 1940) να μην αλλάξει απολύτως τίποτα», και σημειώνει τα εξής:  
Α.Τα συμφέροντα, που θέλουν να διδάσκουν με μισθούς πείνας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών απλοί κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 και το Κράτος να συνεχίζει να τους βαπτίζει «Καθηγητές» φαίνεται πως έχουν ισχυρές προσβάσεις, που φτάνουν μέχρι του σημείου, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων να μην εφαρμόζει το νόμο που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων!
Υπενθυμίζουμε πως στις 9 Απριλίου 2012 αποσύρθηκε από τη Βουλή από τον τότε Υπουργό Παιδείας Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη η τροπολογία για τη θέσπιση κριτηρίων στη χορήγηση της επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Σε δελτίο τύπου του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το θέμα αναφερόταν: «Αποσύρθηκε η προτεινόμενη ρύθμιση για τον καθορισμό ενιαίων κριτηρίων χορήγησης της διδακτικής επάρκειας. Μολονότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση επίλυσης υπαρκτών προβλημάτων, απαιτεί περαιτέρω διάλογο με τους ενδιαφερομένους και τα Πανεπιστήμια»
Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
Η απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε φροντιστήρια ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014), ως εξής:
1. Η φράση «μετά γνώμην του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως» της παρ. 4 του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων − φροντιστηρίων και οικοτροφείων» καταργείται.
2. Το παράβολο των πενήντα (50) ευρώ για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων γλωσσών καταργείται. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς της παρούσας παραγράφου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του ανωτέρω Συμβουλίου, καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Επισημαίνεται ότι όλες οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Τμήμα Γ’ του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο διάστημα από 26/3/2014 έως την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού κριτηρίων θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα.Φωτό: Αρχείο eurokinissi

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive