Επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Η άδεια διδασκαλίας αντικαθίσταται με αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.Τι χρειάζεται για την επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας
Η άδεια διδασκαλίας αντικαθίσταται με αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος
Απάντηση έδωσε το υπουργείο Παιδείας όσον αφορά την πιστοποίηση της γλωσσικής επάρκειας στον βουλευτή της ΝΔ κ. Αυγενάκη.

Το υπουργείο γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.2545/1940 για την επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών ή κατ’ οίκον, στις περιπτώσεις που τα προσόντα εκείνων οι οποίοι διδάσκουν την ξένη γλώσσα δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση, “αποφαίνεται περί της επάρκειας αυτών ο Υπουργός Παιδείας μετά τη γνωμοδότηση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης”.

Στην παράγραφο 1 του άρθ.5 του ν4250/2014 ορίζεται ότι : “Η φράση “μετά γνώμην του Εποπτικού Συμβουλίου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης” καταργείται”. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθ.5 του άνω νόμου, “Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς της παρούσας παραγράφου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του ανωτέρω Συμβουλίου, καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων”.

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, που εκδίδεται εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».
Επίσης, γνωστοποιείται από το υπουργείο ότι σύμφωνα με την παρ.Θ12 του άρθρου 15 του Ν4093/2014 η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών κατ΄ οικον διδασκαλίας αντικαθίσταται με αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος και συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η εξειδίκευση του παραπάνω ρυθμίζεται με το άρθρο 1α της 10139/ΙΑ/18.11.2012 ΥΑ σύμφωνα με την οποία για τις περιπτώσεις διδασκαλίας ξένης γλώσσας και εφόσον τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζομένων στη δημόσια εκπαίδευση, στο φάκελο αναγγελίας διδασκαλίας που κατατίθεται στον ΕΟΠΠΕΠ θα πρέπει να συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, το οποίο εκδίδεται από το υπουργείο Παιδείας.

Τέλος, γίνεται γνωστό ότι οι προτάσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας.
Καλόγηρος Βασίλειος
news.gr
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive