Άδεια εργασίας και πτυχία στη Γερμανία

Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με λεξιλόγιο και κάποιες πληροφορίες χρήσιμες σε όσους αποφασίσουν να βρουν εργασία στη Γερμανία.

Λοιπόν,ξεκινάμε:
Η δουλειά ή εργασία στα γερμανικά είναι arbeit (άγμπαϊτ).

Arbeitserlaubnis
άγμπαϊτ-ζέα-λάμπνις
άδεια εργασίας

Όσοι δεν προέρχονται από χώρες τη Ε.Ε. ή από χώρες εκτός της ζώνης Ευρώ χρειάζονται άδεια εργασίας.Για τους υπηκόους Βουλγαρίας και Ρουμανίας άδεια απαιτείται μέχρι τα τέλη 2013.Η Ελλάδα βρίσκεται εντός οικονομικής ζώνης του ευρώ,οπότε τέτοια άδεια δεν απαιτείται.

Zeugnisse und Anerkennung
τσόικνισε ουντ άνεα-κένουνγκ
πτυχία και αναγνωρίσή τους

Αν έχετε κάποιο πτυχίο ή απολυτήριο Λυκείου απαιτείται η μετάφρασή του στα γερμανικά
και η πιστοποίησή του ως αληθινό.

Αυτά τα λίγα για σήμερα.
Tschuss!
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive