Το ρήμα στα ρώσικα είναι σε ζευγάρια.

Το ρήμα στα ρώσικα, όπως και σε όλες τις σλαβικές γλώσσες, παρουσιάζει μια ιδιομορφία άγνωστη στα ελληνικά και γενικά τις δυτικές γλώσσες.Κάθε ρήμα είναι διπλό ,ένα ζευγάρι δύο ρημάτων ,το ένα σε μη τετελεσμένη μορφή και το άλλο σε τετελεσμένη.

Το διπλό ρήμα παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα αφού χρησιμοποιούνται διάφορα προθέματα  με την ίδια ρηματική ρίζα,υπάρχουν εξαιρέσεις χωρίς προθέματα (говорить-сказать) και πολλές φορές αλλάζει η ρίζα  καθώς και άλλα.

Ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω ρήματα.Και τα δύο ρήματα στο κάθε ζευγάρι σημαίνουν το ίδιο αλλά χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο.

приходить-прийдти
πριχαντίτ'-πριιτί
έρχομαι

идти-поидти
πηγαίνω.

говорить-сказать
γκαβαρίτ'-σκαζάτ'
μιλώ

купить-покупать
κουπίτ'-πακουπάτ'
αγοράζω

предложить-предлагать
πριντλαζήτ'-πριντλαγκάτ'
προτείνω.


Σε γενικές γραμμές να θυμάστε ότι:
  • Τα ρήματα παίρνουν μη τετελεσμένη και τετελεσμένη μορφή
  • Τετελεσμένο ρήμα δεν υπάρχει όταν μιλάμε για το παρόν.Υπάρχει μόνο στο παρελθόν και το μέλλον.
  • το ρήμα μετατρέπεται από μη τετελεσμένο σε τετελεσμένο παίρνοντας ένα πρόθεμα ή αλλάζοντας μερικώς ή ακόμη και τελείως τη ρίζα του.
  • Η τετελεσμένη μορφή τονίζει την ολοκλήρωση ,το τελείωμα μιας πράξης ,που έγινε μία φορά.
  • Η μη τετελεσμένη μορφή αναφέρεται στη συνήθεια,σε μια διαδικασία που συνεχίζεται χωρίς να ενδιαφέρει αν τελείωσε. 
  • η μη τετελεσμένη μορφή πολλές φορές δηλώνει ένα γεγονός,χωρίς να ενδιαφέρει αν αυτό τελείωσε ή όχι.
  • στην τετελεσμένη μορφή ενδιαφέρει αν το γεγονός τελείωσε.


Αλλά καλύτερα να τα δούμε όλα αυτά με παραδείγματα:

Я читаю (μη τετελεσμένο) книгу.
για τσιτάϊου κνίγκου.
Διαβάζω ένα βιβλίο.

Вчера я читал (μη τετ.) книгу.
Φτσιρά για τσιτάλ κνίγκου.
Χτες διάβαζα ένα βιβλίο.Απλά αναφέρουμε ότι διαβάσαμε από ένα βιβλίο,χωρίς να ενδιαφέρει πόσο.

Вчера я прочитал (τετελεσμένη) книгу.
Φτσιρά για πρατσιτάλ κνίγκου.
Χτες διάβασα ένα βιβλίο,ολόκληρο.

Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα τώρα πιό πολύπλοκο.

Она пошла (τετ.) в магазин.
Ανά πασλά β μαγκαζίν.
Αυτή πήγε στο μαγαζί.(Δηλαδή πήγε αλλά δεν γύρισε ακόμα. 

Она ходила (μη τετ.) в магазин.
Ανά χαντίλα β μαγκαζίν.
Αυτή πήγε στο μαγαζί.(Δηλαδή πήγε και γύρισε.)

Βλέπουμε ότι στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούμε τη μη τετελεσμένη μορφή για να δηλώσουμε την όλη διαδικασία του πήναινε-έλα,ενώ στην πρώτη μόνο το πήγαινε.


Я не позвонила. (τετ.)
για νιε παζβανίλα
Δεν τηλεφώνησα. (Δεν τα κατάφερα να τηλεφωνήσω,ή δεν μπόρεσα ενώ έπρεπε να τηλεφωνήσω.)


Я не звонила (μη τετ.)
για νιέ ζβονίλα.
Δεν τηλεφώνησα.(γενικά δεν τηλεφώνα,δεν είχα κανονίσει να πάρω τηλέφωνο.)


Βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο απλοϊκά και η κάθε περίπτωση είναι χωριστή.Αυτά για σήμερα
 και περιμένω σχόλια για διευκρινίσεις και απορίες.
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive