Κουίζ για τα μέρη του σώματος στα βλάχικα.

Quiz for bana a omlui

<<Δείτε ολόκληρο το κουίζ εδώ


Question 1
Multiple-choice

gurî – guri

Select the best answer

στόμα/-τα

άνθρωπος/-oι

γλώσσα/-ες.

βλέφαρο/-α

Question 2
Multiple-choice

ocljiu-oclji

Select the best answer

γλώσσα/-ες.

χείλος/-η

μάτι/-α

λαιμός/-οι

Question 3
Multiple-choice

budzî-budzi

Select the best answer

άνθρωπος/-oι

μάτι/-α

χείλος/-η

λαιμός/-οι

Question 4
Multiple-choice

dinde-dindzi

Select the best answer

τρίχα/-ες , μαλλιά.

άνθρωπος/-oι

στόμα/-τα

δόντι,/-α

Question 5
Multiple-choice

capu-capite

Select the best answer

κεφάλι/-α

δόντι,/-α

γλώσσα/-ες.

άνθρωπος/-oι

Question 6
Multiple-choice

gusî-gusi

Select the best answer

στόμα/-τα

άνθρωπος/-oι

δόντι,/-α

λαιμός/-οι

Δείτε τη βαθμολογία σας!
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive