Γλώσσες στην Ελλάδα σήμερα. Πλούτος και διαφορετικότητα.

Εαρινές Ημέρες Βιβλιοθηκών 28/3/2012
Εαρινές Ημέρες Βιβλιοθηκών 28/3/2012
Γνωρίζετε πόσες γλώσσες ακούγονται στους δρόμους της Ελλάδας σήμερα; Πιστεύετε ότι θα έπρεπε οι δημόσιες υπηρεσίες να δίνουν πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες εκτός από τα Ελληνικά; Με ποιους τρόπους οι χρήστες άλλων γλωσσών εμπλουτίζουν ή αποδυναμώνουν την κοινωνία μας; 
 
Γλώσσες στην Ελλάδα σήμερα. Πλούτος και διαφορετικότητα.  Με μια σειρά πανευρωπαϊκών δράσεων, όπως αυτή που διοργανώνουμε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 και ώρες 18:00-21:00, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη, Εθνικής Αμύνης 27 ,  τo πρόγραμμα LanguageRichEurope επισημαίνει το ρόλο της πολυγλωσσίας στη διαπολιτισμική κατανόηση, την κοινωνική συνοχή, τις προοπτικές απασχόλησης των ατόμων και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. 
Η εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του Βρετανικού Συμβουλίου και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και εντάσσεται στις Εαρινές Ημέρες Βιβλιοθηκών.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:
 Δρ Αγγελική Κοιλιάρη, Καθηγήτρια της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας-Κοινωνιογλωσσολογίας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Η γλώσσα ως βασικός παράγοντας ένταξης του μετανάστη στη χώρα υποδοχής.

Niko Ago, Δημοσιογράφος, Εφημερίδα Αυγή, protagon.gr: Γιατί και πως οι ξένες γλώσσες στην Ελλάδα σήμερα; Σκέψεις και προοπτικές για την γλωσσομάθεια σε μια περίοδο κρίσης.

Δρ Νϊκος Σηφάκης, Επίκουρος καθηγητής, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο,

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό. Θα ακολουθήσει ανεπίσημη δεξίωση.
Αιτήσεις συμμετοχής:  http://www.britishcouncil.org/gr/greece-eunic-greece-language-rich-europe.htm


Τι είναι το πρόγραμμα Language Rich Europe
Το πρόγραμμα Language Rich Europe συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί κοινή δράση ενός ευρύτερου δικτύου συνεργατών και ειδικών από 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της EUNIC, (European Union National Institutes of Culture) (Ένωση Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ε.).
 Μέσα από τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας για τις γλώσσες στην Ευρώπη και το εκτενές δίκτυο εταίρων του, το πρόγραμμα έχει στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ηγετών στην πολιτική, τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία της Ευρώπης με στόχο να:
·       Παρουσιάσει την τωρινή κατάσταση σε σχέση με τη γλωσσική πολιτική και τις πρακτικές, διευκολύνοντας έτσι μια σειρά ενημερωμένων πολιτικών αποφάσεων
·       Εμπνεύσει ένα νέο ενδιαφέρον για τις γλώσσες στους λήπτες αποφάσεων, αναδεικνύοντας τη σημασία των γλωσσών στη δημιουργία μιας κοινωνίας με ευημερία και σταθερότητα
·       Κινητοποιήσει περισσότέρους σπουδαστές και χρήστες περισσότερων γλωσσών
 Με μια σειρά πανευρωπαϊκών δράσεων, τo πρόγραμμα Language Rich Europe επισημαίνει το ρόλο της πολυγλωσσίας στη διαπολιτισμική κατανόηση, την κοινωνική συνοχή, τις προοπτικές απασχόλησης των ατόμων και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.  
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive