Άσκηση γαλλικών Νο 1

Ξεκινάω μια νέα σειρά απλών ασκήσεων μετάφρασης από την ξένη γλώσσα στα ελληνικά και αντιστροφά.Η μετάφραση από την ξένη γλώσσα στη μητρική είναι πάντα ευκολότερη υπόθεση .Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζεται όταν μεταφράζουμε από τη μητρική μας σε μια ξένη γλώσσα ,αφού απαιτούνται σημαντικά περισσότερες γνώσεις από την αντίστροφη μετάφραση.

Απλά διαβάστε πρώτα τις γαλλικές προτάσεις και προσπαθείστε να τις μεταφράσετε.Ακολούθως κάντε το δεύτερο μέρος της άσκησης,διαβάζοντας το ελληνικό κείμενο και μεταφράζοντάς το στα γαλλικά.

1.-Où est Jean?-Jean est dans la classe.
Ού ε Ζαν;Ζαν ε ντόν λα κλάς.
2.-Donne-moi le livre.Voici le livre.
Ντον μουά λε λίβγ.Βουασί λε λίβγ.
3. Sur la table.
Σιούγ λα τάμπλ.
4.La lettre est sur la table.
Λα λέτγ ε σιούγ λα τάμπλ.
5.-Où est l'élève?-Dans la classe.
Ού ε λελέβ;Ντον λα κλάς.
6.Qui montre le tableau noir?C'est lui qui montre le tableau noir.
Κί μοντγ λε ταμπλό νουάγ;Σε λουί κι μόντγ λε ταμπλό νουάγ.
7.La craie est blance.
Λα κχε ε μπλόνς.
8.Paul montre le journal.
Πόλ μόντγ λε ζουγνάλ.

1.Πού είναι ο Ζαν;Ο Ζαν είναι στην τάξη.
2.-Δώσε μου το βιβλίο.-Νά,το βιβλίο.
3.Πάνω στο τραπέζι.
4.Το γράμμα είναι πάνω στο τραπέζι.
5.-Πού είναι ο μαθητής;-Στην τάξη.-
6.-Ποιός δείχνει τον μαυροπίνακα;Αυτός δείχνει τον πίνακα.
7.Η κιμωλία είναι άσπρη.
8.Ο Πώλ δείχνει την εφημερίδα.


Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive