Το όνομα Απόστολος στα αραμαϊκά

Το όνομα Απόστολος στα αραμαϊκά μπορεί να γραφτεί με δύο τρόπους,με μετάφραση και με μεταγραφή.

Μπορούμε δηλαή είτε να μεταφράσουμε τη λέξης απόστολος στα ασσυριακά νεοαραμαϊκα,που είναι ʾʿylsh rslrṭ (διαβάζουμε από δεξιά προς αριστερά), είτε να κάνουμε απλή μεταγραφή των ελληνικών γραμμάτων σε αραμαϊκά.

Εδώ χρησιμοποιώ τη συριακή αραμαϊκή γραφή στις διάφορες παραλλαγές τις για να μεταγράψω το όνομα.Παρατηρείστε ότι φωνήεντα δεν υπάρχουν και αντί για αυτά χρησιμοποιούνται σύμφωνα τα οποία συνήθως ακολουθούνται από κάποια συγκεκριμένα φωνήεντα.Το σύμφωνο w ακολουθείται συνήθως από το φωνήεν σε αραμαϊκά κείμενα,οπότε το γράφουμε ως o.Το λαρυγγικό σύμφωνο  ʾ συνήθως ακολουθείται από το α οπότε το γράφουμε ως α.Share:

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive