πτυχία ιταλικών

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι φορείς που δίνουν πτυχία που πιστοποιούν τη γνώση της ιταλικής γλώσσα.Κάποια από είναι αναγνωρισμένα στο εξωτερικό,ενώ άλλα όχι.

Τα πτυχία αυτά και οι φορείς που τα δίνουν ,συνοπτικά,είναι:
  • ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) από το Υπουργείο Παιδείας.(αναγνωρίζονται μόνο από τον ΑΣΕΠ)
  • CELI του πανεπιστημίου της Περούτζια (ΑΣΕΠ,εξωτερικό)
  • CILS του πανεπιστημίου της Σιένα (ΑΣΕΠ,εξωτερικό)
  • PLIDA (Societa Dante Alighieri)(ΑΣΕΠ,εξωτερικό)
  • Diploma του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Instituto Italiano di Cultura)(ΑΣΕΠ,εξωτερικό)

Πιο αναλυτικά:
Πτυχία
Φορέας
Επίπεδα
Πότε γίνονται οι εξετάσεις
Από ποιόν αναγνωρίζονται
ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)
Υπουργείο Παιδείας
- Α1 «Στοιχειώδης Γνώση»
- Α2 «Βασική Γνώση»
- Β1 «Μέτρια Γνώση»
- Β2 «Καλή Γνώση»
- Γ1 «Πολύ Καλή Γνώση»


Μάϊο και Νοέμβριο
ΑΣΕΠ,ΑΕΙ,διάφορους φορείς
CELI
πανεπιστήμιο της Περούτζια
-CELI 1: livello elementare.
-CELI 2: livello intermedio.
-CELI 3: livello medio.
-CELI 4: livello avanzato.
-CELI 5: livello superiore.
Ιούνιο και Νοέμβριο
ΑΣΕΠ,εξωτερικό
CILS
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
πανεπιστήμιο της Σιένα
Diploma di Lingua Italiana (B2)
Ιούνιο και Δεκέμβριο
ΑΣΕΠ,εξωτερικό
PLIDA
Societa Dante Alighieri
Diploma Superiore Di Lingua e Cultura Italiana (Γ2)
Μάιο και Νοέμβριο
ΑΣΕΠ,εξωτερικό
Diploma
Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης
Instituto Italiano di Cultura


Μάιος,επαναληπτικές Νοέμβριος
ΑΣΕΠ,μόνο στην Ελλάδα
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive