Το ρήμα είμαι στα τουρκικά

 Το ρήμα  είμαι στα τουρκικά,καθόσον συγκολλητική γλώσσα, σχηματίζεται ως επίθεμα.Υπόκειται και αυτό στους νόμους της φωνηεντικής αρμονίας.

ελληνικά
Μετά από σύμφωνα
μεταγραφή


είμαι
-im, -ım, -üm, -um
ιμ,ημ,ιούμ,ουμ


είσαι
-sin, -sın, -sün, -sun
σιν,σην,σιουν,σουν


είναι
-dir, -dır, -dür, -dur ντιρ,ντηρ,ντιούρ,ντουρ

είμαστε
-iz ,-ız,-üz, -uz
ιζ,ηζ,ιούζ,ουζ


είσαστε
-siniz, -sınız, -sünüz, -sunuz
σινίζ,σηνήζ,
σιουνιούζ,σουνούζ


είναι
-dirler, -dırlar, -dürler, -durlar Ντιρλέρ,ντηρλάρ,
ντιουρλέρ,ντουρλαρ

Μετά από τα σκληρά σύμφωνα ç, f, h, k,p, s, ş, t έχουμε:

αυτός,αυτή,αυτό είναι (-tir, -tır, -tür, -tur)

αυτοί,αυτές,αυτά είναι (-tirler, -tırlar, -türler, -turlar)


Μετά από φωνήεντα:

είμαι -yim, -yım, -yüm, -yum
είμαστε -yiz, -yız, -yüz, -yuz
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate

Υποστηριξτε μας ενεργα.

Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ενεργά,να ζητήσετε περισσότερες αναρτήσεις σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και θέμα , φράσεις,πηγές,βίντεο και άλλα, μπορείτε μέσω https://www.patreon.com/

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

αδεια

Άδεια Creative Commons Creative Commons: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή,διανομή και παρουσίαση του περιεχομένου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Υποχρεωτική αναφορά στην ιστοσελίδα προέλευσης παρέχοντας έναν ενεργό σύνδεσμο (backlink) που οδηγεί απευθείας σ'αυτή (2) Μη εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση 3) Μη τροποποίηση,αλλοίωση του περιεχομένου ή δημιουργία πάνω σ'αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Works 3.0 Greece License

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


Facebook

Labels

Blog Archive