το ρήμα και οι συζυγίες του στα ιταλικά


Στα ιταλικά τα ρήματα χωρίζονται σε τρεις βασικές συζυγίες.Η διάκριση αφορά τα ομαλά ρήματα.Τα ανώμαλα ρήματα παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες.

1η συζυγία
Εδώ ανήκουν τα ομαλά ρήματα που λήγουν σε -are .
Π.χ. amare/αγαπώ,parlare/μιλάω,dare/δίνω

Οι καταλήξεις της πρώτης συζυγίας είναι
-ai, -asti, -ò, -ammo, -aste, -arono.

Χαρακτηριστικά πρώτης συζυγίας:
  • Σε ρήματα σε -care ή -gare ,στις καταλήξεις που αρχίζουν από i προστίθεται το γράμμα h για να διατηρηθεί η σκληρή προφορά των c και g.Π.χ.cercare/ψάχνω,io cerco,tu cerchi(τσέρκι). Αν δεν βάζαμε το h θα γράφαμε cerci και θα διαβάζαμε τσέρτσι.
  • σε ρήματα που λήγουν σε –ciare (baciare), –giare (mangiare) και –sciare (lasciare) χάνουν το i της ρίζας όταν η κατάληξη αρχίζει από i ή e.Π.χ. tu mangi αντί για tu mangii.

2η συζυγία
Τα ρήματα που λήγουν σε -ere.
Π.χ. sapere/ξέρω,temere/γνωρίζω

Καταλήξεις δεύτερης συζυγίας:
-ei, -esti, -é, -emmo, -este, -erono.

Χαρακτηριστικά δεύτερης συζυγίας:
  • πολλά ομαλά ομαλά ρήματα έχουν εναλλακτικές καταλήξεις στο 1ο ,3ο ενικό και 3ο πληθυντικό πρόσωπο

3η συζυγία
Αυτά που λήγουν σε -ire
Π.χ.sentire/νιώθω,finire/τελειώνω.

Καταλήξεις τρίτης συζυγίας
-ii, -isti, -í, -immo, -iste, -irono.

χαρακτηριστικά
  • πολλά ρήματα προσθέτουν ανάμεσα στη ρίζα και την κατάληξη το -isc.Io finisco(φινίσκο,τελειώνω),tu finisci (φινίσι,τελειώνεις)
Πίσω στα μαθήματα ιταλικών.


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive