η ετεοκυπριακή γλώσσα

Η ετεοκυπριακή ήταν η προελληνική γλώσσα της Κύπρου που μιλιόταν στο νησί κατά την εποχή του Σιδήρου.

Η λέξη 'ετέος' σημαίνει αληθινός και ανάφερεται σε προελληνικές γηγενείς γλώσσες. Ανάλογα χρησιμοποιείται και το 'ετεοκρητικός'.

Από τον 10 πΧ αιώνα άρχισε να δέχεται ισχυρές πιέσεις από την γλώσσα των Ελλήνων αποίκων την αρκαδοκυπριακή ελληνική και συνέχισε να φθίνει συνεχώς μέχρι τον 4ο πΧ αιώνα οπότε και εξαφανίστηκε.

Γραφόταν στο λεγόμενο κυπριακό συλλαβάριο.

συντρίμια της Αμαθούντας
Η φύση και προέλευση της γλώσσας παραμένει ακόμη μυστήριο και μας είναι γνωστή μόνο από μερικές επιγραφές κάποιες από τις οποίες ήταν δίγλωσσες στα ετεοκυπριακά και τα ελληνικά.

Για την προέλευσή της έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες.Κάποιοι γλωσσολόγοι ισχυρίζονται ότι η γλώσσα σχετίζεται με αυτή της επιγραφής της Λήμνου και  την ετρουσκική ,ενώ άλλοι τη συνδέουν με σημιτικές γλώσσες.Μέχρι σήμερα όμως καμία από αυτές τις απόψεις δεν ευσταθεί λόγω λιγοστών ευρημάτων και στοιχείων.

Πιθανολογείται όμως ότι η γλώσσα του κυπριακού συλλαβαρίου είναι η ίδια με αυτή που γράφει το κυπρομυνωϊκό συλλαβάριο το οποίο αποτελεί μια παραλλαγή της μινωικής γραμμικής Α.

ετεοκυπριακή επιγραφή

Η πιο γνωστή ετεοκυπριακή επιγραφή είναι μια μαρμάρινη πλάκα που βρέθηκε στην ακρόπολη της Αμαθούντας το 1913 και χρονολογείται στο 600 πΧ.Πρόκειται για μια δίγλωσση επιγραφή στα ετεοκυπριακά και στα αττικά ελληνικά:Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive