Οι γυναίκες στην Ινδία (αγγλικό κείμενο)

Ακολουθεί ένα σύντομο κείμενο στα αγγλικά σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που επικρατεί στην Ινδία.Η πρώτη γραμμή είναι το αγγλικό κείμενο ενώ η δεύτερη η μετάφραση.

Women in India.
Οι γυναίκες στην Ινδία

The status of women in India has been subject to many great changes over the past few millennia.

Η θέση των γυναικών στην Ινδία έχει περάσει πολλές αλλαγές κατά τις
περασμένες χιλιετηρίδες.


From equal status with men in ancient times through the low points of the medieval period, to the promotion of equal rights by many reformers, the history of women in India has been eventful.

Από μία ίση κοινωνική θέση με τους άνδρες στα αρχαία χρόνια,το χαμηλότερο σημείο κατά το Μεσαίωνα και μέχρι την προώθηθηση των ίσων δικαιωμάτων από πολλούς μεταρυθμιστές,η ιστορία των γυναικών στην Ινδία,υπήρξε πολυτάραχη.


In modern India, women have adorned high offices in India including that of the President, Prime minister, Speaker of the Lok Sabha and Leader of the Opposition. As of 2011, the President of India, the Speaker of the Lok Sabha and the Leader of the Opposition in Lok Sabha (Lower House of the parliament) are all women.

Στη σύγχρονη Ινδία οι γυναίκες έχουν καταλάβει υψηλά πόστα συμπεριλαμβανομένου και αυτό  της θέσης του προέδρου, του πρωθυπουργού,εκπροσώπου του Λοκ Σάμπχα και αρχηγού της αντιπολίτευσης.Από το 2011 ο προέδρος της Ινδίας ,ο πρωθυπουργός,ο εκπροσώπος καθώς και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Λοκ Σάμπχα είναι όλες γυναίκες!


However, women in India generally are still exposed to numerous social issues. According to a global study conducted by Thomson Reuters, India is the "fourth most dangerous country" in the world for women.

Παρόλα αυτά οι γυναίκες στην Ινδία αντιμετωπίζουν διάφορα κοινωνικά ζητήματα.Σύμφωνα με μια παγκόσμια μελέτη που έγινε από τον Τόμσον Ρόιτερς η Ινδία είναι η τέταρτη πιο επικίνδυνη χώρα στον κόσμο για τις γυναίκες.


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive