μερικές πασχαλινές ευχές στα βλάχικα

Pashti bunu cu sănănati frats shi surări!
πάστι μπούνου' κου σενετάτι φρατς σι σουρέρι'
Καλό Πάσχα αδερφοί και αδερφές

Pashti bunu ore frats!
Καλό Πάσχα αδερφοί και αδερφές
πάστι μπούνου' ωρε φράτς
Καλό Πάσχα ωρέ αδέρφια!

animera di pashti
ανίμερα ντι πάστι
ανημερα του Πάσχα


Hristolu-nye!Dealihia ca-nye!
Χριστόλου νιε!Ντεαλίχια κενιέ
Χριστός Ανέστη!Αληθώς Ανέστη

ή απλά anye! ή inye!
ανιέ ή ινιέ

Το nye βγαίνει από το yiou (γίου) που θα πεί ζωντανός.

Pashti bun cu harau shi sanatati la tuts armanjli shi la tute dunjiau!
Πάστι μπούνου κου χαράου σι σενετάτι λα τους αρμένλι σι λα τουτε ντουνιάου!
Καλό Πάσχα με χαρά και υγεία σε όλους τους βλάχους και σε όλο τον κόσμο!
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive