οι αριθμοί στα σκοπιανάοι αριθμοί-μπρόεβι- броеви
0-νούλα - нула
1-έντεν - еден
2-ντβα - два
3-τρι- три
4-τσέτιρι- четири
5-πετ - пет
6-σεστ- шест
7-σέντουμ- седум
8-όσουμ - осум
9-ντέβετ - девет
10-ντέσετ- десет
11-εντινάεσετ - единаесет
12-ντβανάεσετ - дванаесет
13-τρινάεσετ - Тринаесет
14-τσετιρινάισετ- Четиринаесет
15-πετνάεσετ- петнаесет
16-σεσνάεσετ- шеснаесет
17-σεντουνάεσετ- седумнаесет
18-οσουμνάεσετ - Осумнаесет
19-ντεβετνάεσετ - деветнаесет
20-ντάεσετ- дваесет
100-στο- сто
1000-ίλιαντα- илјада
1000000-μίλιον- милион
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive