το ρήμα περπατώ στα αγγλικά (to walk)

walk-walked-walked (γουόκ-γουόκτ-γουόκτ)

I walk (άι γουόκ)-εγώ περπατώ
you walk (γιού γουόκ)-εσύ περπατάς
he walks (χι γουόκς)-αυτός περπατά
she walks (σι γουόκς)-αυτή περπατά
it walks (ιτ γουόκς)-αυτό περπατά
we walk (γουί γουόκ)-εμείς περπατούμε
you walk (γιου γουόκ)-εσείς περπατάτε
they walk (δέι γουόκ)-αυτοί περπατούν

I walked (άι γουόκτ)-περπάτησα
you walked
he walked
she walked
it walked
we walked
you walked
they walked
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive