το ρώσικο γράμμα a


А
(α)

Τα а είναι το πρώτο γράμμα της ρωσικής αλφαβήτας και όπως προφέρεται έτσι είναι και η ονομασία του.

авария(αβάρια)-η βλάβη,ζημιά,αβαρία.
Мы попали в аварию на машине. (μι παπάλι β αβάριου να μασίνιε)=μας χάλασε το αυτοκίνητο

английский язык (ανγκλίσκι γιζίκ)-αγγλικά
Ты хорошо говоришь по-английский.(Τι χαρασό γκαβαρίς πα ανγκλίσκι)
Μιλάς κάλα αγγλικά.

арбуз (αρμπούς)-καρπούζι
аренда (αριέντα)=η επενοικίαση διαμερίσματος,σπιτιού
армия (άρμια)=στρατός.
Меня в армию забирают (μινιά βάρμιου ζαμπιράϊουτ)=Με παίρνουν στο στρατό.

Афины (αφίνι)=η Αθήνα,
в Афинах (βαφίναχ)=στην Αθήνα
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive