Δύο γλώσσες μπορούν να συνυπάρξουν σε μια κοινωνία

Σύμφωνα με μια μελέτη Ισπανών επιστημόνων,αντίθετα με το ότι πιστευόταν μέχρι σήμερα,είναι δυνατό δύο γλώσσες να συνυπάρξουν σε μια κοινωνία.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μαθηματικά μοντέλα για να δείξουν ότι τα επίπεδα της διγλωσσίας σε ένα σταθερό πληθυσμό μπορούν  να οδηγήσουν στη σταθερή συνύπαρξη των δύο γλωσσών.Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν αναλύοντας μοτίβα του τρόπου ομιλίας πληθυσμών που μιλούν καστιλιανικά, την πιο κοινή και επίσημη γλώσσα στην Ισπανία και της γαλικικής, μια γλώσσας που ομιλείται στην Γαλικία της βορειοδυτικής Ισπανίας. από μια αυτόνομη κοινότητα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στις 3 Μαρτίου 2011, στη Νέα Εφημερίδα της Φυσικής, αντικρούει παλαιότερη έρευνα που επιχείρησε να δείξει πώς μία από τις δύο γλώσσες αναπόφευκτα θα εξαφανιστεί.Παλαιότερα μοντέλα λάμβαναν υπ'όψη μόνο τον αριθμό των ομιλητών και τη σχετική κατάσταση κάθε γλώσσας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τελικά η πιο κυρίαρχη γλώσσα θα οδηγούσε στην εξαφάνιση της ασθενέστερης.Η συνεχής εξασθένιση της ουαλικής αναφέρεται συχνά ως ένα παράδειγμα πάνω σ'αυτό.

Εάν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού είναι δίγλωσσο σε δύο σχετικά παρόμοιες γλώσσες,δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι η  κυρίαρχη γλώσσα αναπόφευκτα θα επιβληθεί στην ασθενέστερη.  Ο ερευνητής Jorge Mira Pérez είπε: «Αν το καθεστώς και η υποστήριξη που δέχονται δύο γλώσσες ήταν καλά ισορροπημένα, μια ομοιότητα της τάξης του 40% μπορεί να είναι αρκετή για να συνυπάρξουν οι δύο γλώσσες. Αν δεν ήταν ισορροπημένα, θα ήταν αναγκαίος ένας υψηλότερος βαθμός ομοιότητας (άνω του 75%, ανάλογα της κατάστασης) για να συνεχίσει να υπάρχει η πιο αδύναμη γλώσσα.

Η εργασία αυτή θα μπορούσε να χρησιμποποιηθεί για την λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά με την προστασία των απειλούμενων με εξαφάνιση γλωσσών καθώς και να ρίξει φως στην εξέλιξη δύο αλληλοεπιδρούμενων γλωσσών.

πηγή:εδώ


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive