σανσκριτικές αντωνυμίες
εδώ πού εκείνος αυτοί εγώ

εκεί αυτός πότε εμείς

 Οι προσωπικές αντωνυμίες στα σανσκριτικά κλίνονται κατά γένος,αριθμό και πτώση.Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κλίση του πρώτου προσώπου ενικού


Πρώτο πρόσωπο


ενικός
ονομαστική
αχαμ
αιτιατική
μααμ,μα
οργανική
μαγιαα
δοτική
μαχιαμ,με
μεταφορική
ματ
γενική
Μαμα,με
τοπική
μαγι


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive