βασικό εβραϊκό λεξιλόγιο


ελληνικά εβραϊκά λατινογράμματο μεταγραφή
Εγώ אניאנכי ʾani, ʾânóxi 'ανι,'ανοχί
εσύ אתהאת ʾattâ m, ʾat f 'αττα,'ατ
αυτός הוא hu

εμείς אנחנו ʾanaħnu

εσείς אתםאתן ʾattem m, ʾatten f

αυτοί הםהן hém m, hénf

αυτό זה ,זו,זאת ze m, zó, zóθ f

εκείνο ההוא,ההיא hahu m, hahi f

εδώ הנה ,פה pó, hinné

εκεί שם šâm

ποιος מי mi

τί מה ma

που איפה,אנה ʾéfo (where is), ânâ (where to)

πότε מתי mâθay

πώς איך éx

δεν לאאל ló, al

όλο כל kól

πολύ הרבה harbé

μερικοί כמה kammâ

λίγο מעט m'ʿaṭ

άλλος אחר,אחרת,אחרים,אחרות ʾaħér m, ʾaħeret f, ʾaħérim mpl, ʾaħéróθ fpl

ένα אחדאחת ʾeħâd m, ʾeħâθ f

δύο שנים,שתים š'nayim m, š'tayim f

τρία שלשה,שלש š'lóšâ m, šâlóš f

τέσσερα ארבעה,ארבע ʾarbâʿâ m, ʾarbaʿ f

πέντε חמשה,חמש ħamiššâ m, ħâméš f

μεγάλος גדול gâðól

μακρύς אָרֹךְ âróx

φαρδύς רחב râħâv

χοντρός עב ʿâv

βαρύς כבד kâvéð

μικρός קטן qâṭân

κοντός קצר qâṣâr

στενός צרדק ṣâr, daq

λεπτός רזה râze

γυναίκα אשה ʾiššâ

άνδρας איש ʾiš

άνθρωπος אדם ʿâðâm

παιδί ילד yeleð

η σύζυγος אשה ʾiššâ

ο σύζυγος בעל baʿal

μητέρα אם ʾém

πατέρας אב ʿâv

ζώο חיה ħayyâ

ψάρι דג dâğ

πουλί צפורעוף ṣippór, ʿóf

σκυλί כלב kelev

ψείρα כנה kinnâ

φίδι נחש nâħâš

σκουλίκι תולעת tólaʿat

δέντρο עץ ʿéṣ

δάσος יער yaʿar

μπαστούνι מקל maqqél

φρούτο פרי p'ri

σπόρος זרע zeraʿ

φύλλο עלה ʿâle

ρίζα שרש šóreš

φλοιός δέντρου קלפה q'lippâ

λουλούδι פרח perah

γρασίδι דשא dešeʾ

σκοινί חבל ħevel

δέρμα עור ʿór

κρέας בשר bâsâr

αίμα דם dâm

κόκκαλο עצם ʿeṣem

χοντρός חלב ħélev

αυγό ביצה béṣâ

κέρατο קרן qeren

ουρά זנב zânâv

φτερό נוצה nóṣâ

μαλλιά שער séʿâr

κεφάλι ראש róš

αυτί אזן ʾózen

μάτι עין ʿayin

μύτη אף af

στόμα פה pe

δόντι שן šén

γλώσσα לשון lâšón

νύχι צפרן ṣippóren

πατούσα כף רגל kaf reğel

πόδι רגל reğel

γόνατο ברך berex

χέρι יד yâð

φτερό כנף kânâf

κοιλιά בטן beṭen

εντόστια מעים méʿim

λαιμός צואר ṣawwâr

πλάτη גב gâv

στήθος חזה ħâze

καρδιά לב lév

συκώτι כבד kâvéð

πίνω שתה šâθâ

τρώω אכל ʾâxal

δαγκώνω נשך nâšax

ρουφάω מצץ mâṣaṣ

φτύνω ירק yâraq

κάνω εμετό הקיא héqi

φυσάω נפח nâfaħ

αναπνέω נשם nâšam

γελάω צחק ṣâħaq

βλέπω ראה râʿâ

ακούω שמע šâmaʿ

ξέρω ידע yâðaʿ

σκέφτομαι חשב ħâšav

μυρίζω הריח hériaħ

φοβάμαι יראפחד yâréʾ, pâħað

κοιμάμαι ישןנם yâšén, nâm

ζω חי ħay

πεθαίνω מת méθ

σκοτώνω הרגקטל hârağ, qâṭal

πολεμώ רב râv

κυνηγώ צד ṣâð

χτυπώ הכה hikkâ

κόβω כרתחתך kâraθ, ħâθax

μοιράζομαι בקע,קרע,חלק bâqaʿ, qâraʿ, ħilléq

μαιχαιρώνω דקר dâqar

γρατσουνώ שרט sâraṭ

σκάβω חפר ħâfar

κολυμπώ שחה sâħâ

πετώ עף ʿâf

περπατώ הלך hâlax

έρχομαι בא

ξαπλώνω שכב šâxav

κάθομαι ישב yâšav

στέκομαι עמד ʿâmað

στρίβω פנה pânâ

πέφτω נפל nâfal

δίνω נתן nâθan

κρατώ אחז ʾâħaz

στίβω לחץ lâħaṣ

τρίβω שפשףמרח šifšéf, mâraħ

πλένω רחץ שטף râħaṣ, šâṭap

σκουπίζω מחה נגב mâħâ, niggév

τραβώ משך mâšax

σπρώχνω דחף dâħaf

ρίχνω רמה,השליך hišlix, râmâ

δένω קשר qâšar

ράβω תפר tâfar

μετρώ מנהספר mânâ, sâfar

λέω אמר ʾâmar

τραγουδώ שררן,זמר šâr, rân, zimmér

παίζω שחק siħéq

επιπλέω שט ,צף šâṭ, ṣâf

ρέω זרם zâram

παγώνω קפא qâfa

πρήζομαι התנפח hiθnappéaħ

ήλιος שמש šemeš

φεγγάρι ירח yâréaħ

αστέρι כוכב kóxâv

νερό מים mayim

βροχή מטר,גשם mâṭâr, gešem

ποτάμι נהר nâhâr

λίμνη אגם ʾağam

θάλασσα ים yam

αλάτι מלח melaħ

πέτρα אבן ʾeven

άμμος חול ħól

σκόνη אבק ʾâvâq

γή ארץ ʾereṣ

σύννεφο ענן ʿânân

ομίχλη ערפל ʿarâfel

ουρανός שמים šâmayim

άνεμος רוח ruaħ

χιόνι שלג šeleg

πάγος קרח qeraħ

καπνός עשן ʿâšân

φωτιά אש ʾéš

στάχτη אפר ʾéfer

καίω בער bâʿar

δρόμος דרך derex

βουνό הר har

κόκκινος אדם,אדמה ʾâðóm m, ʾaðummâ f

πράσινος ירק yâróq

κίτρινος צהב ṣâhóv

άσπρος לבן lâvân

μαύρος שחר,שחורה šâħór m, š'ħórâ f

νύχτα לילה laylâ

μέρα יום yóm

χρόνος שנה šânâ

ζεστός חם ħâm

κρύος קר qar

γεμάτος מלא mâlé

νέος חדש ħâðâš

παλιός ישן yâšân

καλός טוב ṭóv

κακός רע raʿ

σάπιος רקוב râquv

βρώμικος מלכלך m'luxlax

ίσιος ישר yâšâr

στρογγυλός עגל ʿâğul

κοφτερός חד ħað

αμβλύς עמום ʿâmum

απαλός חלק ħâlâq

υγρός רטב, râṭóv, râṭuv

στεγνός יבש yâvéš

σωστός נכון nâxón

κοντινός קרוב qâróv

μακρυνός רחוק râħóq

δεξιά ימין yâmin

αριστερά שמאל s'mól

στο ב־ b'-

σε ב־ b'-

με את ב עם ʿim, b'-, éθ

και ו־ w'-

αν אם ʾim

διότι בגלל,מפני biğlal, mipp'né

όνομα שם šém


Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive