'το ποτήριον τούτο',μετάφραση στα αραμαϊκά

Το παρακάτω απόσπασμα που ζήτησε η Αναστασία για μετάφραση είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου,κεφάλαιο 26,στίχος 39 ,όπου μιλάει για την προσευχή του Ιησού στον κήπο της Γεθσημανής.

'πάτερ μου, εἰ δυνατόν
ἐστιν, παρελθάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον
τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ’ ὡς
σύ.'
Άμπι εν μεσκιχα νεμπιρανι κασα χανα μπιραμ λα
αϊκ ντεννα σαμπε 'να ελλα αϊκ νταντ

αμπ=πατέρας,αμπι-πάτερ
εν=αν
μεσκιχα=βρίσκω,συμβαίνω,κάνω δυνατό
νεμπιρανι=περνάω απέναντι,περνάω κάτι κάπου αλλού
κασα=ποτήρι
χανα=αυτό
μπιραμ=παρ'όλα αυτά,πλην όμως
λα=όχι
αϊκ=όπως,σύμφωνα με
ντεννα=εγώ
σαμπε=θέλω,επιθυμώ
'να=εγώ
ελλα=αλλά
νταντ=εσύ


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive