τα ζώα στα βλάχικα

πρέβτζελι πι αρμινέστι
prāvdzāli pi armāneshti

αρίτσιου'/aritsiu'=σκατζόχοιρος

βάκε/vakā=αγελάδα
βούλπεα/vulpea=αλεπού

γκαλινα (γκελίνε)/gāljinā=κότα
γουμάρου'/ghumaru'=γάϊδαρος,γουμάρλου/ghumarlu

δράκανου'/dhrakanu'=δράκος,δράκαν'/dhrakanj-δράκοι

έντου/edu=κατσίκι

ιάπε/iapā=φοράδα

κάλου'-calu'=άλογο
κάπρου/capru=γίδα,κέπριλ'/kāprilj-οι γίδες
κετούσιε/cātushiā=γάτα
κουκότου'/kukotu'=κόκκορας

λέφαντου'/lefandu'=ελέφαντας,λέφαντζ/lefandz-ελέφαντες
λιέπουρ'/ljepurj=λαγός
λούπου'/lupu'=λύκος

μούλε/mulā=μουλάρι
μούντζιου'/mundziu'=πουλάρι
μπιρμπέκου'/birbeku'=κριάρι

οάϊ/oaj=το πρόβατο,όϊλι/oili
ούρσου/ursu=αρκούδα

σιάρπι/sharpi=φίδι,σιέρκ'/sherkj-φίδια
σιοάρικου'/shoaricu'=ποντίκι,σιοάριτς/shoarits-ποντίκια

τάρου'/taru'=γάϊδαρος
τσάπου'/tsapu'=τράγος

μπροάσκε-broascā=χελώνα,αλλιώς χιλόνα/hilona

πίσω στα μαθήματα κουτσοβλαχικήςShare:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive