Η Προσευχή του Κυρίου στα αραμαϊκά (το πάτερ ημών)

το πάτερ ημών στα συριακά αραμαϊκά
Αββον ντ-μπις-μαϊα,
 νιθ-καντασ σιμμουχ
τιχ-τεχ μαλ-τσουτουχ.
Νιχ-καντας τσιου-γιανουχ
ει-χανα ντ-μπις-μαϊα:
απ μπ-αρ-αχ.
Χαου λαν λαχ-μα ντ-σουνκα-ναν γιου-μανα.
Ο-σγουκ λαν χο-μπεϊν:
ει-χανα ντ'απ χναν σγουικ-καν λ-χαϊα-γουιν.
Οο-λα τε-ελλαν λ-νισσ-γιουνα:
ιλ-λα πατς-τσαν μιν βπιισα.
Μιντ-τιλ ντε-ντι-λουχ χαι μαλ-χουτα
οο χαϊ-λα οο τους-μπουχ-τα
λ'αλαμ αλ-μεϊν.Αμιν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου


ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.̓Αμήν.
Διαβάστε επίσης Μαθήματα αραμαϊκών

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate

Υποστηριξτε μας ενεργα.

Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ενεργά,να ζητήσετε περισσότερες αναρτήσεις σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και θέμα , φράσεις,πηγές,βίντεο και άλλα, μπορείτε μέσω https://www.patreon.com/

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

αδεια

Άδεια Creative Commons Creative Commons: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή,διανομή και παρουσίαση του περιεχομένου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Υποχρεωτική αναφορά στην ιστοσελίδα προέλευσης παρέχοντας έναν ενεργό σύνδεσμο (backlink) που οδηγεί απευθείας σ'αυτή (2) Μη εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση 3) Μη τροποποίηση,αλλοίωση του περιεχομένου ή δημιουργία πάνω σ'αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Works 3.0 Greece License

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


Facebook

Labels

Blog Archive