το πάτερ ημών στα λατινικά


Pater noster, qui es in caelis,
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
sanctificetur nomen tuum.
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
Adveniat regnum tuum.
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
        Fiat voluntas tua,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
sicut in caelo, et in terra.
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς
       Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
et dimitte nobis debita nostra,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
Et ne nos inducas in tentationem,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν

sed libera nos a ma
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Amen
ἀμήν


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate

Υποστηριξτε μας ενεργα.

Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ενεργά,να ζητήσετε περισσότερες αναρτήσεις σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και θέμα , φράσεις,πηγές,βίντεο και άλλα, μπορείτε μέσω https://www.patreon.com/

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

αδεια

Άδεια Creative Commons Creative Commons: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή,διανομή και παρουσίαση του περιεχομένου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Υποχρεωτική αναφορά στην ιστοσελίδα προέλευσης παρέχοντας έναν ενεργό σύνδεσμο (backlink) που οδηγεί απευθείας σ'αυτή (2) Μη εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση 3) Μη τροποποίηση,αλλοίωση του περιεχομένου ή δημιουργία πάνω σ'αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Works 3.0 Greece License

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


Facebook

Labels

Blog Archive