μπουριατικά,η μογγολική της Ρωσίας

Η μπουριατική είναι μια μογγολική ποικιλία που μιλιέται από περίπου 400 χιλιάδες άτομα κυρίως στη Ρωσία,γύρω από τη λίμνη Βαϊκάλη.Από κάποιους θεωρείται ως διάλεκτος των μογγολικών (διάλεκτος Χάλχα),ενώ από άλλους ως χωριστή μογγολική γλώσσα.


Επιπλέον περίπου 100 χιλιάδες άτομα βουριατικής καταγωγής ζουν στη Μογγολία και την Κίνα.

Στη Ρωσία μιλιούνται επίσης και από μερικές χιλιάδες Ρώσων που έχουν μάθει τη γλώσσα.Σήμερα γράφεται στο κυριλλικό αλφάβητο.
μπουριαάντ χέλεν

Χωρίζεται σε πέντε διαλέκτους με σημαντικότερη τη διάλεκτο Χόρι που μιλιέται στη Ρωσία και τη Μογγολία και αποτελεί τη βάση της μπουριατικής λογοτεχνικής γλώσσας.Το λεξιλόγιο της κάθε διαλέκτου είναι επηρρεασμένο από την επίσημη γλώσσα της χώρας που μιλιέται,τα ρωσικά,τα κινέζικα και τα μογγολικά.
Μπουριάτοι

Όπως όλες οι μογγολικές γλώσσες και διάλεκτοι,έτσι και αυτή κύριο χαρακτηριστικό έχει την φωνηεντική αρμονία,ένα φαινόμενο που παρατηρείται και στις τουρκογενείς γλώσσες.Επίσης κάνει διάκριση ανάμεσα σε ανοιχτά-κλειστά και βραχέα-μακρά φωνήεντα.
Η ομόσπονδη Μπουριατική Δημοκρατία στη Ρωσία

Μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση τα μπουριατικά γράφονταν στην παλαιομογγολική γραφή,η οποία κατόπιν αντικαταστάηθηκε από την κυριλλική για πολιτικούς λόγους αλλά και διότι θεωρήθηκε ότι το παλιό αλφάβητο δεν απέδιδε καλά τους φθόγγους της γλώσσας και εμπόδιζε την ανάπτυξη της λογοτεχνίας.

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive