η γοτθική γλώσσα και το αλφάβητό της


Γότθοι πολεμιστές, 1ος μ.Χ. αιώνας.

Η γοτθική είναι μια εξαφανισμένη πλέον γλώσσα του ανατολικού κλάδου των γερμανικών γλωσσών ,μαζί με τα βουργουνδικά και τα γεπιδικά και μιλιόταν από τους Γότθους .

Γραφόταν στο γοτθικό αλφάβητο και είναι η μοναδική από τις ανατολικές γερμανικές γλώσσες που είναι καταγεγραμμένη εκτεταμένα.Οι άλλες είναι γνωστές μόνο από ονόματα και λέξεις που αναφέρονται σε άλλες πηγές.

γκούτισκ
Περίπου τον 4ο αιώνα μ.Χ. η Καινή Διαθήκη μεταφράστηκε από τα ελληνικά στα γοτθικά χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το γοτθικό αλφάβητο.

Από αυτή τη μετάφραση διασώθηκαν τα τρία τέταρτα του βιβλίου.Τα κείμενα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη μελέτη των γερμανικών γλωσσών αφού τα γοτθικά διατηρούσαν αρχαϊκά χαρακτηριστικά της πρωτογερμανικής γλώσσα ,τα οποία είχαν εξαφανιστεί από τις άλλες γερμανικές γλώσσες.

Αρχικά η γοτθική γλώσσα γραφόταν στο ρουνικό αλφάβητο ενώ σήμερα για τη γραφή της χρησιμοποιείται το λατινικό αλφάβητο.


Οι Γότθοι ήταν ένας λαός που είχε αρχική κοιτίδα τη νότια Σουηδία (Γοτλάνδη) και μετανάστευε αρχικά στη Βόρεια Πολωνία,στην περιοχή της Πομερανίας ενώ ακολούθως μετεγκαστάθηκε στη Ρουμανία,Βουλγαρία και την Ουκρανία.

Αργότερα διασπάστηκαν στους ανατολικούς Γότθους (Οστρογότθους) οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Ιταλία και τους δυτικούς Γότθους (Βισηγότθους) στη Νότια Γαλλία και την Ισπανία.

εξάπλωση των Γότθων από την Γοτλάνδη μέχρι την Ουκρανία
Στην εποχή των Γότθων η γοτθική γλώσσα μιλιόταν σε τεράστιες εκτάσεις,στη νότια Σουηδία ,στην Ουκρανία,τα βόρεια βαλκάνια και αργότερα στην Ιταλία,τη Γαλλία και την Ιβηρική Χερσόνησο όπου η πολιτισμική επιρροή των Γότθων διήρκησε πολλούς αιώνες μετά την αφομοίωσή τους.

Επιπλέον οι Φράγκοι που κατανίκησαν τους Βισηγότθους χρησιμοποιούσαν τη γοτθική  σαν λίνγκουα φράνκα (γλώσσα συνεννόησης) της αυτοκρατορίας τους.

 Σε όλη τη δυτική Ευρώπη οι Γότθοι γρήγορα αφομοιώθηκαν και έχασαν τη γλώσσα τους υιοθετώντας τη λατινική της περιοχής.Ενάς βασικός λόγος που συνέβει αυτό ήταν η επιρροή της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και η θέση της λατινικής γλώσσας στην καθολική θρησκεία την οποία είχαν ασπαστεί οι Γότθοι.

Η προσευχή του Κυρίου στα γοτθικά.
"Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά Σου,
ελθέτω η Βασιλεία σου,
γενηθήτω το θέλημά σου
ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού"

Μέχρι τον 6ο αιώνα μ.Χ. η γλώσσα θεωρούνταν γενικά εξαφανισμένη αλλά στην Χερσόνησο της Κριμαίας τα κριμαϊκά γοτθικά επιβίωσαν σε κάποιες ορεινές και απομονωμένες περιοχές μέχρι τον 18ο αιώνα.
το γοτθικό αλφάβητο

το γοτθικό αλφάβητο
Το γοτθικό αλφάβητο χρησιμοποιούταν για τη γραφή της γοτθικής γλώσσας και βασιζόταν κυρίως στο ελληνικό,ενώ είχε ρουνικές και λατινικές επιρροές. Επινοήθηκε τον 4ο αιώνα μ.Χ. από τον Γότθο αρχιεπίσκοπο και πνευματικό ηγέτη των Γότθων της Μοισίας,Ουλφίλας ή Γουλφίλα για τη μετάφραση της Βίβλου στα γοτθικά.

Ο Ουλφίλας απέφυγε σκόπιμα να χρησιμοποιήσει τα ρουνικά αλφάβητα ως πρότυπο,αφού αυτά συνδέονταν με παγανιστικές αντιλήψεις και έθιμα.Αντί αυτών προτίμησε το ελληνικό αλφαβήτο.Παρ'όλα αυτά τα ονόματα των γραμμάτων είναι ρουνικά.

η εικόνα αναρτήθηκε από αναγνώστη μας

  • Σημείωση:το τελευταίο γράμμα προφερόταν όπως το γράμμα σάμπι Ϡ .Το σάμπι ήταν ένα γράμμα που υπήρχε στα πρώιμα ελληνικά αλφάβητα και μάλλον προφερόταν κάτι σαν διπλό σσ ή τσ.


Σήμερα για τη γραφή των γοτθικών χρησιμοποιείται μια παραλλαγή του λατινικού αλφαβήτου:

το λατινογράμματο γοτθικό


Η πολιορκία της Ρώμης από τους Γότθους.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive