οι αριθμοί στα αζτέκικα (ναχουάτλ)


In tlapoali
ιν τλαποάλι
οι αριθμοί

1 ce (σε)
2 ome (όμε)
3 yei (γέι)
4 nahui (νάουι)
5 macuilli (μακουίλι)
6 chicuace (τσικουάσε)
7 chicome (τσικόμε)
8 chicuei (τσικουέι)
9 chicnahui (τσικνάουι)
10 mahtlahtli (μαχτλάχτλι)

11 mahtlahtlince (μαχτλάχτλι σε)
12 mahtlahtlinome (μαχτλάχτλι όμε)
13 mahtlahtlinyei (μαχτλάχτλι γέι)
14 mahtlahtlinahui (μαχτλάχτλι νάουι)
15 caxtolli (καστόλι)
16 caxtollince (καστόλι σε)
17 caxtollinome (καστόλι όμε)
18 caxtollinyei (καστόλι γέι)
19 caxtollinnahui (καστόλι νάουι)
20 cempoalli (σεμποάλι)


δείτε επίσης
τα ναχουάτλ,η γλώσσα των ΑζτέκωνShare:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive