οι προσωπικές αντωνυμίες στα τούρκικα


Οι προσωπικές αντωνυμίες στα τούρκικα είναι οι εξής:

Ονομαστική μεταγραφή μετάφραση
ben μπεν εγώ
sen σεν εσύ
o ο Αυτός,-ή,-τό
biz μπιζ εμείς

siz

σιζ

εσείς

onlar

ονλαρ

Αυτοί,-ές,-ά


Όλες οι αντωνυμίες συγκεντρωμένες σε ένα πίνακα.

απλή μορφή
αντικειμενική μορφή
κίνηση προςστατική μορφήκίνηση από
Yalın hâl-i hâli-e hâli-de hâli-den hâli
ben
μπεν
εγώ
beni
μπένι
εμένα
bana
μπανα
σε εμένα
bende
μπεντε
σε εμένα
benden
μπενντεν
από μένα
sen
σεν
εσύ
seni
σενι
εσένα
sana
σανα
σ'εσένα
sende
σεντε
σε'εσένα
senden
σενντεν
αό εσένα
o
αυτός,αυτή,αυτό
onu
ονού
αυτόν
ona
ονα
σ'αυτόν,αυτήν,αυτό
onda
όντα
σ'αυτόν
ondan
όνταν
από αυτόν,αυτήν,αυτόν
biz
μπιζ
εμείς
bizi
μπιζι
εμάς
bize
μπιζε
σ'εμάς
bizde
μπιζντε
σ'εμάς
bizden
μπιζντεν
από εμάς
siz
σιζ
εσείς
sizi
σιζι
εσάς
size
σιζε
σε εσάς
sizde
σιζντε
σ'εσάς
sizden
σιζντεν
από εσάς
onlar
ονλάρ
αυτοί,αυτές,αυτά
onları
ονλαρι
αυτούς
onlara
ονλαρα
σ'αυτούς
onlarda
ονλάρντα
σ'αυτούς
onlardan
ονλαρνταν
από αυτούς
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive