το ισπανικό αλφάβητο

Γενικά υπάρχει διαφωνία για το πόσα γράμματα υπάρχουν στο ισπανικό αλφάβητο και ο αριθμός των γραμμάτων κυμαίνεται από 25 μέχρι 30 γράμματα.

Για πολλά χρόνια το επίσημο αλφάβητο θεωρούταν το ακόλουθο:

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Το ch προφέρεται ως παχύ τσ, 
το ll σαν το λί το πατρινό στην επίσημη, ή σαν γι, τζ παχύ σε διαλέκτους.
Το ñ προφέρεται σαν το πατρινό νι.

Το 2010 η Βασιλική Ισπανική Ακαδημία (Real Academia Española) που ρυθμίζει την επίσημη ορθογραφία της ισπανικής αφαίρεσε τα γράμματα ch και ll από την επίσημη αλφαβητά με το αιτιολογικό ότι αποτελούν συνδιασμό άλλων γραμμάτων.

Οπότε το επίσημο αλφάβητο από τότε μεχρι σήμερα είναι το:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z


γράμμα όνομα γράμματος προφορά γράμματος
A, a α α
B, b μπε μπ
C, c σε ή θε κ,σ,θ
D, d ντε ντ
E, e ε ε
F, f εφε φ
G, g γκε γκ,χ,τζ
H, h άτσε δεν προφέρεται
I, i ι ι ή γ
J,j χότα χ
K,k κα κ
L, l έλε λ
M, m έμε μ
N, n ένε ν
Ñ, ñ ένιε νι ουρανικό
O, o ο ο
P, p πε π
Q, q κου κ
R, r έρε ρ
S, s έσε σ 
T, t τε τ
U, u ου ου
V, v μπε β
W, w ούμπε ντόμπλε όου
X,x έκις ξ
Y,y γιέ ,ι γριέγα ι
Z, z σέτα,θέτα θ ή σ


Το ισπανικό αλφάβητο βασίζεται στο λατινικό και είναι κατά βάση φωνητικό.

Αποδίδει τα φωνήματα της ισπανικής γλώσσας πολύ πιο καλά από ότι π.χ. το αγγλικό αλφάβητο ή το γαλλικό.

Αποτελείται από 27 γράμματα,δηλαδή το λατινικό αλφάβητο  με την προσθήκη ενός επιπλέον γράμματος,του 'ñ' (ένιε).Τα γράμματα k και w χρησιποιούνται μόνο σε ξένες λέξεις δανεισμένες από άλλες γλώσσες,όπως kilo,kilowatt και walkman.

Στο αλφάβητο περιλαμβάνονταν και τα διγράμματα ch και ll ,τα οποία όμως τώρα δεν θεωρούνται γράμματα του επίσημου αλφαβήτου,αλλά το πρώτο συνδυασμός δύο γραμμάτων και το δεύτερο επανάληψη του ίδιου γράμματος.

Παλαιότερα υπήρχαν και άλλα γράμματα τα οποία πλέον έχουν πέσει σε αχρησία.

τονισμός
Οι ισπανικές λέξεις τονίζονται συνήθως στην παραλήγουσα (δεύτερη συλλαβή πριν το τέλος) όταν λήγουν σε φωνήεν ή τα σύμφωνα n και s και στη λίγουσα (τελευταία συλλαβή) όταν τελειώνουν σε οποιοδήποτε άλλο σύμφωνο.

Εδώ πρέπει να πούμε οτι στα ισπανικά ένα μεμονωμένο φωνήεν δεν μετράει ως συλλαβή εκτός αν έχει τόνο. Π.χ. η λέξη familia συλλαβίζεται fa-mi-lia,οπότε και τονίζεται στην παραλήγουσα αφού λήγει σε φωνήεν.

Η  ορθογραφία της ισπανικής γλώσσας και η μορφή του ισπανικού αλφαβήτου ρυθμίζονται από την Ισπανική Βασιλική Ακαδημία (Real Academia Española).


Τα φωνήεντα της ισπανικής παίρνουν σε κάποιες περιπτώσεις διακριτικά σημεία και θεωρούνται παραλλαγές και όχι διαφορετικά γράμματα όπως σε άλλα αλφάβητα.

Δες επίσης
Μαθήματα ισπανικών
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive