φρυγικό λεξιλόγιορήματα
αββερετ=φέρει. Από το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό *bʰer-.Συναντάται μόνο τα ρηματικά προθέματα αδ και με.

βρειτ=σπάει. Από το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό *bʰreyH-. Συγγενεύει με το λατινικό frio και το σανσκριτικό  भ्रिणाति (bhriṇā́ti).

δεκετ=κάνει.Εναλλακτικοί τύποι δόκετ και δόκε.Από το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό*dʰeh₁-(βάζω,τοποθετώ,κάνω)

ειτου=πηγαίνει.Από το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό *h₁ey- (πηγαίνω)

εσταες=στέκεται.Από το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό*steh₂-.

ουσιαστικά
αναρ=ανηρ,σύζυγος. Πρωτινδ *h₂nḗr.

βέκος=ψωμί  (αιτιατική ενικού).Πρωτινδ.*bʰ(o)h₁g-ψήνω.Συγγενεύει με το παλαιοαγγλικό bacan και το αρχαιοελληνικό
φώγω=ψήνω

βράτερε=στον αδερφό (δοτική ενικού).Πρωτινδ *bʰréh₂tēr
δεως=στους θεούς (δοτική πληθυντικού) .Πρωτινδ  *dʰh₁s-o .Συγγενεύει με το ελληνικό θεός.

ζεμελος=στους ανθρώπους (δοτική πλ.).Πρωτινδ*dʰǵʰemelo-.Συγγενεύει με το αρχαιοελληνικό χθάμαλος,χαμηλός , το λατινικό humilis.
Επίσης με το σλαβικό земля=γη.

όνομαν=όνομα (αιτιατική ενικού) .Πρωτινδ *h₁nḗh₃mn̥

ματαρ=μήτηρ,μητέρα.*méh₂tēr.

πατερης=πατέρες. Πρωτινδ *ph₂tḗr
δείτε επίσης

η φρυγική γλώσσα
Share:

1 comment:

Line Arpaultrap said...

en.uoa.gr Kαλλιο ευφυεις παρα ευλωστοι - υβρικτας μητρος ΠΑσχαλης ΟΚυσθος Αναγκσιον Καμορα ΕΚΠΑιδευτικος κυσθος,αναγκσιον: αιδοιο

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive