φρυγικό λεξιλόγιορήματα
αββερετ=φέρει. Από το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό *bʰer-.Συναντάται μόνο τα ρηματικά προθέματα αδ και με.

βρειτ=σπάει. Από το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό *bʰreyH-. Συγγενεύει με το λατινικό frio και το σανσκριτικό  भ्रिणाति (bhriṇā́ti).

δεκετ=κάνει.Εναλλακτικοί τύποι δόκετ και δόκε.Από το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό*dʰeh₁-(βάζω,τοποθετώ,κάνω)

ειτου=πηγαίνει.Από το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό *h₁ey- (πηγαίνω)

εσταες=στέκεται.Από το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό*steh₂-.

ουσιαστικά
αναρ=ανηρ,σύζυγος. Πρωτινδ *h₂nḗr.

βέκος=ψωμί  (αιτιατική ενικού).Πρωτινδ.*bʰ(o)h₁g-ψήνω.Συγγενεύει με το παλαιοαγγλικό bacan και το αρχαιοελληνικό
φώγω=ψήνω

βράτερε=στον αδερφό (δοτική ενικού).Πρωτινδ *bʰréh₂tēr
δεως=στους θεούς (δοτική πληθυντικού) .Πρωτινδ  *dʰh₁s-o .Συγγενεύει με το ελληνικό θεός.

ζεμελος=στους ανθρώπους (δοτική πλ.).Πρωτινδ*dʰǵʰemelo-.Συγγενεύει με το αρχαιοελληνικό χθάμαλος,χαμηλός , το λατινικό humilis.
Επίσης με το σλαβικό земля=γη.

όνομαν=όνομα (αιτιατική ενικού) .Πρωτινδ *h₁nḗh₃mn̥

ματαρ=μήτηρ,μητέρα.*méh₂tēr.

πατερης=πατέρες. Πρωτινδ *ph₂tḗr
δείτε επίσης

η φρυγική γλώσσα
Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive