Πώς γράφεται η λέξη Λιβύη στα αραβικά

Η λέξη Λιβύη στα αραβικά γράφεται ως ليبيا

Αποτελείται από πέντε γράμματα τα οποία στην αρχική τους μορφή γράφονται ως:

από δεξιά προς αριστερά
ايبيل
ααιιμπιιλ

Οπότε για να γράψουμε τη λέξη Λιβύη στα αραβικά γράφουμε το λ στην αρχική μορφή,το ιι στη μέση,το μπ στη μέση ,ξανά το ιι στη μέση και το α στην τελική του μορφή.Υπενθυμίζουμε ότι γράφουμε πάντα από δεξιά προς αριστερά και ότι τα αα και ιι γράφονται επειδή είναι μακρά φωνήεντα.Τα βραχέα δεν γράφονται συνήθως και για τη γραφή τους χρησιμοποιούνται ειδικά σύμβολα.

από δεξιά προς αριστερά
اـيـبـيـلـ
τελικό ααμέσο ιιμέσο μπμέσο ιιαρχικό λ

 δηλαδή ليبيا
Το όνομα τις Λιβύης προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και είναι παραφθορά της λέξης Ρίμπου ή Λίμπου όπως ονόμαζαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μια βερβερική φυλή.Η αρχική σημασία της λέξης μάλλον είναι βερβερικής προέλευσης.

Πλήρη πίνακα μέ όλες τις μορφές των αραβικών γραμμάτων μπορείτε να δείτε εδώ.


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive