Cârciunu cu sănătati!...Sh-cu dauă colindi armânesti..

 Χρόνια Πολλά !Και δύο βλάχικα κάλαντα
Colindi, Melindi,
Zavala, Cundilala,
Dă-nj tetă, culacu
Că va-ts ljeau cucotu
Di va-l fac filii, filii,
Shi va-l bag tu nâ tipsii,
Tra sâ-l măc tră Stâ-Mârii.

Colindi, Melindi,
Tsitsi,caca,
Dă-nj maie culaca,
...va-ts acats vaca,
Vaca cu yitsălu,
Că s-featsi Hristolu,
Tu păhnia boiloru, 
Ti inatea Uvreilor.
Tră multsă anj 
Sh-di vără oară. 

Πηγή:http://www.facebook.com/group.php?gid=294328500359&v=wall
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive