βασικές βουλγαρικές φράσεις

Πίσω στα μαθήματα βουλγαρικών.


Γεια σας
Здравейте. (ζντραβέιτε)
Γεια σου
Здравей. (ζντραβέι)
Γεια σου
Здрасти. (ζντράστι)
Τί κάνετε;
Как сте? (κακ στε)
Πώς είσαι;
Как си? (κακ σι)
Καλά,ευχαριστώ
Добре, благодаря. (ντομπρέ,μπλαγκονταριά)
Πώς σε λένε;
Как се казваш? (Κακ σε κάζβασ;)
Με λένε.
Казвам се ______ . (κάζβαμ σε _____ .)

Χάρηκα για τη γνωριμία
Приятно ми е да се запознаем. (πριιάτνο μι ε ντα σε ζαποζνάεμ)
 
Παρακαλώ.(όταν φωνάζουμε κάποιον,π.χ. σερβιτόρο)
Моля. (μόλια)
 
Ευχαριστώ.
Благодаря. (Ευχαριστώ)
 
Παρακαλώ.
Моля. (μόλια-απάντηση στο ευχαριστώ)
 
Ναι
Да. (ντα)
 
Όχι
Не. (νε)
 
Συγνώμη
Извинете. (ιζβινέτε)
Моля.(για να τραβήξετε την προσοχή κάποιου)
Με συγχωρείτε
Моля да ме извините. (μόλια ντα με ιζβινίτε)
Συγνώμη.
Съжалявам. (σεζαλιάβαμ)
Γεια σας. Αντίο
 Довиждане. (ντοβίζντανε)
Γειά σου,αντίο
Чао / Ciao (Italian). (τσάο
Δεν μιλάω καλά βουλγαρικά.
Аз не говоря български [добре]. (αζ νε γκοβόρια μπέλγκαρσκι ντομπρέ)
Μιλάτε αγγλικά;
Говорите ли английски? (γκοβόριτε λι ανγκλίσκι)
Μιλάς αγγλικά;
Говориш ли английски? (γκοβόρισ λι ανγκλίσκι)
Μιλάει κανείς εδώ αγγλικά;
Има ли някой, който говори английски? (ίμα λι νιάκοι κόιτο γκοβόρι ανγκλίσκι;)
Βοήθεια!
Помощ! (πόμοστ!)
Πρόσεχε!
Внимавай! (βνιμάβαι!)
Πρόσεχε!
Пази се! (πάζι σε)
Καλημέρα
Добро утро. (ντομπρό ούτρο ή ντομπροούτρο)
Καλησπέρα.
Добър вечер. (ντόμπαρ βέτσερ)
Καληνύχτα.
Лека нощ. (λέκα νόστ)
Δεν καταλαβαίνω.
Не разбирам. (νε ραζμπίραμ)
Που είναι η τουαλέτα;
Къде е тоалетната? (καντέ ε τοαλέτνατα;)

Πίσω στα μαθήματα βουλγαρικών.Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive