Η αραβική γραφή

Η αραβική γραφή χρησιμοποιείται για τη γραφή της αραβικής γλώσσας αλλά και πλήθος άλλων γλωσσών της Ασίας,Ευρώπης και Αφρικής όπως τα ούρντου (πακιστανικά) ,τα πέρσικα (περσοαραβική γραφή).Πάνω σ'αυτό βασίζεται η πλούσια παράδοση της αραβικής καλλιγραφίας

Ενώ το αραβικό αλφάβητο χρησιμοποιόταν αρχικά μόνο για τα αραβικά ,για τη γραφή του Κορανίου,με την εξάπλωση του Ισλάμ  κατέληξε να χρησιμοποιείται από πολλές γλώσσες σε διάφορες ιστορικές περιόδους.

το αραβικό αλφάβητο
Μεταξύ των γλωσσών αυτών είναι τα Παστό, Βαλόχι,Μαλαικά , Χάουσα, και Μαντίκα (στη δυτική Αφρική) ,Σουαχίλι(ανατολική Αφρική),Μπραχούι (στο Πακιστάν),  Κασμίρι,Σίντι,Μπάλτι και Πουντζάμπι  (στο Πακιστάν); Άρβι (στη Σρι Λάνκα και Ν.Ινδία), Κινέζικα ,Ουιγούρικα,(Κίνα και Κεντρική Ασία), Καζάχικα, Ουζμπέκικα ,Κιργίζικα  (κεντρική Ασία), Αζέρικα (Ιράν),Κούρδικα  (Ιράκ και Ιράν), Λευκορώσικα (από του Λευκορώσους Τάταρους),οθωμανικά τούρκικα (η τουρκική γλώσσα αρχικά γραφόταν στο οθωμανικό τουρκικό αλφάβητο πριν την αλλαγή στο λατινικό από τον Κεμάλ.),Βοσνιακά (στη Βοσνία) , τα Μοσαραβικά και Ισπανικά (Ισπανία)
 Κύρια χαρακτηριστικά της αραβικής γραφής είναι:
  • 28 βασικά γράμματα.Το κάθε γράμμα έχει τέσσερις μορφές,ανάλογα με τη θέση του μέσα στην λέξη (αρχική μορφή,μέση,τελική και ανεξάρτητη)
  • βραχέα και μακρά φωνήεντα.Τα βραχέα δεν γράφονται.Υπάρχουν όμως διακριτικά σημεία (πνεύματα) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δηλώσουν ότι υπάρχει βραχύ φωνήεν.Μόνο στο Κοράνι χρησιμοποιούνται συστηματικά αυτά τα σύμβολα.
  • χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει το γράμμα π στο αραβικό αλφάβητο.Υπάρχει όμως σε παραλλαγές του αραβικού αλφαβήτου,στο περσοαραραβικό αλφάβητο και το πακιστανικό αλφάβητο.

 
Το αραβικό αλφάβητο

ανεξάρτητο
όνομα μεταγραφή φωνητική αξία (ΔΦΑ)
τελικό μέσο αρχικό
ا ـا ʾalif ʾ / ā
 /aː/
ب ـب ـبـ بـ bāʾ b /b/, επίσης /p/
σε δάνεια
ت ـت ـتـ تـ tāʾ t /t/
ث ـث ـثـ ثـ ṯāʾ /θ/
ج ـج ـجـ جـ ǧīm ǧ [dʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ]
ح ـح ـحـ حـ ḥāʾ /ħ/
خ ـخ ـخـ خـ ḫāʾ (επίσης kh, x) [x] ~ [χ]
د ـد dāl d /d/
ذ ـذ ḏāl (also dh, ð) /ð/
ر ـر rāʾ r /r/
ز ـز zāy z /z/
س ـس ـسـ سـ sīn s /s/
ش ـش ـشـ شـ šīn š (also sh) /ʃ/
ص ـص ـصـ صـ ṣād /sˤ/
ض ـض ـضـ ضـ ḍād /dˤ/
ط ـط ـطـ طـ ṭāʾ /tˤ/
ظ ـظ ـظـ ظـ ẓāʾ [ðˤ] ~ [zˤ]
ع ـع ـعـ عـ ʿayn ʿ /ʕ/
غ ـغ ـغـ غـ ġayn ġ (also gh) /ɣ/ (/ɡ/ σε πολλές δάνειες λέξεις,συνήθως στην Αίγυπτο)
ف
(στη βορειοδυτική Αφρική είναι ڢ)
ـف ـفـ فـ fāʾ f /f/, also /v/
σε κάποιες δάνειες λέξεις
ق
(στη βορειοδυτική Αφρική,
είναι διαφορετικό
ـق ـقـ قـ qāf q /q/
ك ـك ـكـ كـ kāf k /k/
ل ـل ـلـ لـ lām l /l/, (/lˤ/ μόνο στη λέξη Αλλάχ)
م ـم ـمـ مـ mīm m /m/
ن ـن ـنـ نـ nūn n /n/
ه ـه ـهـ هـ hāʾ h /h/
و ـو wāw w / ū / aw /w/, /uː/, /au/,
μερικές φορές /u/, /o/, και /oː/ σε δάνειες λέξεις
ي‎/ى ـي‎/ـى ـيـ يـ yāʾ y / ī / ay /j/, /iː/, /aj/,
μερικές φορές /i/, /e/, και /eː/ σε δάνεια
φωνήεντα
μακρά όνομα μεταγραφή φωνητική αξία
064E 0627
َا
fatḥah ʾalif (ـَا) ā /aː/
064E 0649
َى
fatḥah ʾalif maqṣūrah (ـَى) ā / aỳ /a/
064F 0648
ُو
ḍammah wāw ū / uw (ـُو) /uː/
0650 064A
ِي
kasrah yāʾ ī / iy (ـِي) /iː/  
βραχέα όνομα μεταγραφή φωνητική αξία
064E
َ
fatḥah a /a/
064F
ُ
ḍammah u /u/
0650
ِ
kasrah i /i/Ας δούμε πώς γράφονται κάποια γράμματα του αραβικού αλφαβήτου.Στο παρακάτω βίντεο έχω ομαδοποιήσει τα γράμματα σύμφωνα με την ομοιότητα που παρουσιάζει το ένα με το άλλο.Φυσικά δεν είναι ολόκληρο το αλφάβητο,μόνο εκείνα που μοιάζουν.


παραδείγματαη λέξη Αλλάχ στα αραβικά

συστατικά στοιχεία της λέξης Αλλάχ

εξωτερικός σύνδεσμος
http://www.krassanakis.gr/ARABIC.htm
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive