ρώσικες προσωπικές αντωνυμίες


ονομαστική 
πτώση
κυριλλική γραφήπροφορά
εγώяγια
εσύтыτη
αυτόςонον
αυτήонаανά
εμείςмыμη
εσείςвы βη
αυτοίониαννί
 αυτέςониαννίγενική /αιτιατική ρώσικα ελληνικά
εμένα меня μινιά
εσένα тебя τιμπιά
αυτόν его γιβό
αυτήν её γιγιό
εμάς нас νας
εσάς вас βας
αυτούς их ιχ
αυτές их ίχδοτική πτώση ρώσικα ελληνικά
Σε εμένα мне μνιέ
Σε εσένα тебе τιμπιέ
Σε αυτόν,
αυτό
ему γιμού
Σε αυτή ей γιέϊ
Σε εμάς нам ναμ
Σε εσάς вам βαμ
σ'αυτούς им ιμ
σ'αυτές им ιμ
σ'αυτά им ιμ
Οργανική
πτώση
Ρώσικα Ελληνικά
(Με,σε,κτλ) εμένα (со,в,..) мной (σα,β,κτλ) μνόι
“” εσενα Тобой ταμποϊ
“” αυτόν,αυτό Ним νιμ
“” αυτήν Ней νιέι
“” εμάς Нами νάμι
“” εσάς Вами βάμι
“” αυτούς,
αυτές,αυτά
Ими ίμι


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate

Υποστηριξτε μας ενεργα.

Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ενεργά,να ζητήσετε περισσότερες αναρτήσεις σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και θέμα , φράσεις,πηγές,βίντεο και άλλα, μπορείτε μέσω https://www.patreon.com/

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

αδεια

Άδεια Creative Commons Creative Commons: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή,διανομή και παρουσίαση του περιεχομένου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Υποχρεωτική αναφορά στην ιστοσελίδα προέλευσης παρέχοντας έναν ενεργό σύνδεσμο (backlink) που οδηγεί απευθείας σ'αυτή (2) Μη εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση 3) Μη τροποποίηση,αλλοίωση του περιεχομένου ή δημιουργία πάνω σ'αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Works 3.0 Greece License

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


Facebook

Labels

Blog Archive