το αλφάβητο ουρντού -μάθημα

Το αλφάβητο που χρησιμοποιείται για τη γλώσσα ουρντού (πακιστανική γλώσσα) βασίζεται στο περσικό αλφάβητο,το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο αραβικό.

Δηλαδή έχουν προστεθεί επιπλέον γράμματα για να αποδόσουν ήχους των ούρντου,οι οποίοι δεν υπάρχουν στα αραβικά και τα περσικά.
Όλα τα παραπάνω αλφάβητα γράφονται από δεξιά προς τα αριστέρα,αντίθετα από ότι έχουμε συνηθίσει στις ευρωπαικές γλώσσες.

Υπάρχουν δύο τρόποι γραφής των ούρντου,ο πρώτος ονομάζεται νασταλίκ (nasta'liq) και ο δεύτερος νάσκχ (naskh).

Η διαφορά τους είναι μικρή.Ενώ τα νασκχ γράφονται κατά μήκος της κάτω γραμμής,τα νασταλίκ είναι κάπως πιο καλλιγραφικά και γράφονται διαγώνια από πάνω προς τα κάτω.Σήμερα τείνουν να επικρατήσουν τα νασταλίκ.

Κάθε γράμμα,όπως και στα αραβικά έχει τέσσερις μορφές,αρχική,μέση,τελική,και ασύνδετη.

Ας πάρουμε τέσσερις χαρακτήρες (ασύνδετη μορφή) ,τους:μπε,νούουν,λάαμ,μιιμ.

بμπε

μπ
نνούουνν
لλάαμλ
مμίιμμ
    Πίνακας 1

Παρακάτω είναι οι τέσσερις μορφές αυτών των χαρακτήρων

ασύνδετητελικήμέσηαρχικήόνομαμεταγραφή
بـبـبـبـμπεμπ
نـنـنـنـνούουνν
لـلـلـلـλάαμλ
مـمـمـمـμίιμμ
                    Πίνακας 2


παραδείγματα
  • Μπαλ (بل) στα ούρντου σημαίνει δύναμη και  είναι συνδυασμός των χαρακτήρων  ب +ل
Οπότε κοιτάμε στον πίνακα 2,παίρνουμε την αρχική μορφή بـ του μπε και την τελική ـل του λάαμ.

Για να γράψουμε τη λέξη بل  με το πληκτολόγιο δεν είναι δύσκολο. 

Αφού κάνουμε εγκατάσταση τη γραμματοσειρά ούρντου (urdu unicode) και ενεργοποιήσουμε τη διάταξη πληκτρολογίου (keyboard layout) για τα ούρντου,απλά πατάμε το πλήκτρο b και μετά το l.
  • λαμπ =χείλoς   لب .Αποτελείται από τα γράμματα ل+ب ,αρχική μορφή του λ και τελική του μπ.Απλό.
  • μπουλμπούλ =αηδόνι  ب+ل+ب+ل      بلبل ,    b+l+b+l στο πληκτρολόγιο.
  • μπουκ =βιβλίο      ب+ک,   بک
  • μιλ =μύλος   م+ل  ,  مل
  • λαμ=λιγότερο   ل+م , لم
Υπενθύμιση: τα ούρντου διαβάζονται από δεξιά προς αριστερά.Τα βραχέα φωνήεντα δεν γράφονται,μόνο τα μακρά.

Eξάσκηση στο γράψιμο


Δείτε στα επόμενα βίντεο τις 4 μορφές διαφόρων γραμμάτων καθώς πώς γράφονται κάποια από αυτά και προσπαθείστε να τα αντιγράψετε για εξάσκηση.final=τελική μορφή
middle =μέση
initial=αρχική
isolated=ανεξάρτη


σχετικά αλφάβητα
περσικό


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive