Η σχέση αλβανικών και ρουμάνικων-μία θεωρία.

Ένα ικανό ποσοστό των μη Λατινικών χαρακτηριστικών που διαθέτει σήμερα η ρουμανική γλώσσα έχει την αντιστοιχία του στα αλβανικά, όχι μόνο όσον αφορά λεξιλόγιο, αλλά και τη δομή, φρασεολογία και ιδιωματισμούς. Τα χαρακτηριστικά αυτά ανήκουν σε δύο γλωσσικές περιόδους: το υπόστρωμα, που είναι η γλώσσα που μιλούσαν οι Βλάχοι, πριν την εκλατίνισή τους-η οποία μπορεί να είναι  αλβανικής προέλευσης ή παρόμοια γλώσσα, και την επακόλουθη άμεση επαφή μεταξύ των δύο πληθυσμών επί μακρό χρονικό διάστημα, κυρίως όσον αφορά  την κοινό τρόπο ζωής τους ως ποιμένες.

Για την προέλευση των Αλβανών υπάρχουν δύο κύριες θεωρίες, η μία που υποστηρίζει την Ιλλυρική καταγωγή και η άλλη τη θρακικό. Οι υπέρμαχοι του  δακορωμαϊκού μύθου υποστηρίζουν κατηγορηματικά τη δεύτερη θεωρία, καθώς δεν μπορούν να αμφισβητήσουν τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των βλάχων και των αλβανών σε πρώιμους  χρόνους. Δεν είναι σκοπός μας να συζητήσουμε σχετικά με την προέλευση των Αλβανών εδώ, και εν πάση περιπτώσει, είναι αδιάφορο αν η μία ή η άλλη θεωρία είναι η σωστή, γιατί όλο το σύμπλεγμα των αποδείξεων δε´χνουν την περιοχή της σημερινής Αλβανίας και την γύρω περιοχή, σαν  τη γενέτειρα των πρώτων Ρουμάνων και όχι την ανατολική πλευρά των Βαλκανίων - ακόμη και αν οι Αλβανοί δεν είναι αυτόχθονες, αλλά προέρχονται από οποιοδήποτε άλλο μέρος,  στην περιοχή που ζουν σήμερα, συναντήθηκαν οι δύο λαοί.Επίσης δεν υπάρχει κανένα ιστορικό αρχείο που να πιστοποιεί  μια υποθετική μετανάστευση των Αλβανών από τη Δακία (και δεν υπάρχει κανένα ίχνος της παρουσίας τους στην εν λόγω γη), ενώ υπάρχουν πολλά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι Βλάχοι ζούσαν από τους πρώτους αιώνες στις χώρες της Νότιας Αδριατικής παραλίας-ακόμη και πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Δακίας! - και ως πραγματικότητα, εξακολουθούν να υπάρχουν ιστορικά λατινόφωνες  κοινότητες (Αρουμάνοι) που ζουν εκεί.

η αρχική κοιτίδα των βλάχων

Η γλωσσική έρευνα έχει καταλήξει ότι οι περισσότερες λέξεις που μοιράζονται τα ρουμανικά και τα αλβανικά δεν είναι δάνεια από τη μία γλώσσα στην άλλη, αλλά έχουν κοινή προέλευση από το γλωσσικό υποστρώμα, πριν αυτές οι δύο γλώσσες να αρχίσουν να διαφοροποιούνται η μία από την  άλλη. Οι ρουμανικοί όροι που είναι παρόμοιοι με τα αλβανικά αφορούν κυρίως πρωτογενή στοιχεία όπως τα μέρη του σώματος, τα ονόματα των ζώων και των φυτών, καθώς και λέξεις που αφορούν ειδικότερα την ποιμενική ζωή. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το εν λόγω λεξιλόγιο στα ρουμανικά δεν βρίσκεται ούτε στα σλαβικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που ομιλείται στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά μόνο στα Αλβανικά. Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός αφορά το ίδιο το όνομα της πρωτεύουσας της Ρουμανίας: Bucureşti, μια λέξη που είναι παρόμοια με τον αλβανικό όρο "bukurisht», που έχει την ίδια έννοια.

Ενώ οι βλάχοι αποτέλεσαν αντικείμενο ενδελεχούς εκλατινισμού,η αλβανική γλώσσα έχει υποστεί την επίδραση της λατινικής από τούς πρώιμους χρόνους. Το κοινό έδαφος καθώς και ο κοινό τρόπος ζωής που μοιράζονταν και οι δύο λαοί  έχουν παραγει τις ίδιες σημασιολογικές αλλαγές και στις δύο γλώσσες: ένας σημαντικό αριθμός  λατινικών όρων έχει υποστεί ταυτόσημες τροποποιήσεις του νοήματος χωρίς παράλληλο σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, και αυτό δεν μπορεί να έχει συμβεί μόνο από τύχη ή από οποιαδήποτε λογική εξήγηση εκτός από το ότι και οι δύο λαοί   ζούσαν σε ένα κοινό περιβάλλον και στο ίδιο έδαφος. 

Μεταξύ των ασυνήθιστων χαρακτηριστικών στη ρουμανική γλώσσα που  εξηγούνται από τη σύγκριση με τα αλβανικά βρίσκουμε και το οριστικό άρθρο, το οποίο στην κλασική λατινική προηγείται του ουσιαστικού αλλά είναι εγκλιτικό στη ρουμανική και ακολουθεί τα ίδια μοτίβα, όπως στα αλβανικά, και έχει την προσωπική αντωνυμία σε αιτιατική,που περιέχει και το συνθετικό ne όπως ακριβώς και στα λατινικά.


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive