γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

συνταχθείσα εις την κοινήν γλώσσαν δια τους μαθητάς της εν Χίω δημοσίου σχολής υπό Νεόφυτου Βάμβα.Έκδοσης δευτέρα.Επιστασία Κωνσταντίνου διακόνου Τυπάλδου του Κεφαλλήνος.Εν βενετία.Εκ της τυπογραφίας Μιχαήλου Γλυκύ του εξ Ιωαννίνων.1825

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive