Οι Πομάκοι μεταφράζουν το «Χριστός Ανέστη» στη μητρική τους γλώσσα.Το «Χριστός Ανέστη» στα πομακικά


Χριστός ανέστη!Hristós si azhïvâ!Hristós si azhïvâ at umrâtene

Sas umíranye nastópi umíranyeto

Harísal ye zhïvóta zhémne so búli

Faf gróbyeno.


πηγή εικόνας


Χριστός σι αζιβά!

Χριστός σι αζιβά ατ ουμράτενε

Σας ουμίρανιε ναστόπι ουμίρανιετο

Χαρίσαλ γιε ζιβότα ζέμνε σο μπούλι

Φαφ γκρόμπιενο.


Χριστός ανέστη!

Χριστός ανέστη εκ νεκρών

Θανάτω θάνατον πατήσας

Και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν

Χαρισάμενος.
Ακολουθεί η σελίδα της μεταγραφής του αναστάσιμου ύμνου στη βυζαντινή σημειογραφία.


Ακολουθεί μετάφραση στην πομακική του Ευαγγελίου που διαβάζεται την Ημέρα του Πάσχα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή.

www.lingetscript.com
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive