Το 95,8% των μαθητών διδάσκεται 2 ή και περισσότερες ξένες γλώσσες

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης
Το 95.8% των Ελλήνων μαθητών διδάσκονται 2 ή και περισσότερες γλώσσες, ποσοστό που φέρνει την Ελλάδα στην 4η θέση στον τομέα αυτό σύμφωνα με τη νέα έκθεση παρακολούθησης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education and training monitor). Υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν το Λουξεμβούργο η Ιταλία και η Φινλανδία ενώ ο μέσος όρος των 28 κρατών της ΕΕ διαμορφώνεται στο 63%
Το 95,8% των μαθητών διδάσκεται 2 ή και περισσότερες ξένες γλώσσες
1.    Λουξεμβούργο 100%
2.    Ιταλία 98.8%
3.    Φινλανδία 96.5%
4.    Ελλάδα 95.8%
5.    Μάλτα 95.5%
6.    Ρουμανία 95.4%
7.    Πολωνία 93.4%
8.    Κύπρος 92.9%
9.    Εσθονία 90.6%
10.  Δανία 81.6%
Στα θετικά που καταγράφει η έκθεση είναι η μείωση της σχολικής διαρροής κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες (10.1% από 13.5% το 2012) ποσοστό πιο χαμηλό από το 12% του μέσου όρου. Να αναφέρουμε ότι ο εθνικός στόχος είναι η διαμόρφωση του ποσοστού της σχολικής εγκατάλειψης στο 9.7% το 2020.
Αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 30-34 που ολοκληρώνουν τριτοβάθμιες σπουδές με το ποσοστό να φθάνει το 34.9% έναντι το 28.6% το 2012. Επίσης μεγάλη αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών με ικανότητες χρήσης Η.Υ αφού από το 13% το 2012 έφθασε το 24% το 2013.

διάβασε περισσότερα

www.lingetscript.com

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive