Προκήρυξη του ΕΟΤ για θέσεις σε γραφεία του στο εξωτερικό www.dikaiologitika.gr

Προκήρυξη του ΕΟΤ για θέσεις σε γραφεία του στο εξωτερικό

Προκήρυξη του ΕΟΤ για θέσεις σε γραφεία του στο εξωτερικό Μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Τουρισμού καλούνται με προκήρυξη που εξέδωσε ο Οργανισμός να στελεχώσουν γραφεία του στο εξωτερικό

Ο ΕΟΤ με προκήρυξη του καλεί τους ενδιαφερομένους για την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου και πέντε (5) δεύτερων θέσεων στα κάτωθι Γραφεία Εξωτερικού: Θέση Προϊσταμένου: 1. Βραζιλίας Δεύτερες θέσεις: 1. Γαλλίας 2. Ρωσίας 3. Σκανδιναβίας 4. Κάτω Χωρών 5. Κίνας Β. Προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων Β1. Για τη θέση Προϊσταμένου: Ι. Προϊστάμενοι των Γραφείων Εξωτερικού ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισμού ή των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Ε’. ΙΙ. Οι υποψήφιοι, πέραν του απαιτούμενου τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, απαιτείται να γνωρίζουν άριστα την αγγλική. Προτιμώνται, όμως, όσοι γνωρίζουν άριστα και τη γλώσσα της χώρας, στην οποία θα υπηρετήσουν ή, πλέον της άριστης γνώσης της αγγλικής, έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία θα υπηρετήσουν. Εκτιμάται η γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας.

διάβασε περισσότερα


www.dikaiologitika.gr
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive