Δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας φοιτητές του ΑΠΘ

Δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας φοιτητές του ΑΠΘ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ», η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις), και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@lance.auth.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 μ.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές. διάβασε περισσότερα
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive