Αριστοτέλειο κορινθιακό εκπαιδευτήριο-Κλειστό εξεταστικό κέντρο Αγγλικών

aristoteleio

Ξένες γλώσσες

Το Αριστοτέλειο Κορινθιακό εκπαιδευτήριο έχοντας απόλυτη επίγνωση ότι οι ξένες γλώσσες είναι σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής που ζούμε εισάγει περισσότερες ώρες διδασκαλίας για την  Β’ ξένη γλώσσα  (Γερμανικά και Γαλλικά) στο δημοτικό προκειμένου οι μικροί μαθητές να προετοιμαστούν, ώστε να αποκτήσουν  τουλάχιστον δύο πτυχία μέχρι να τελειώσουν το Γυμνάσιο.
Χωρίς ιδιαίτερη πίεση, αλλά χρησιμοποιώντας καινοτόμες μορφές διδασκαλίας τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν σε ικανοποιητικό επίπεδο, τόσο γραπτά όσο και προφορικά μέχρι την έκτη Δημοτικού, όπου θα κληθούν να περάσουν από εξετάσεις για την πρώτη πιστοποίηση στη Γερμανική ή Γαλλική γλώσσα.

Κλειστό εξεταστικό κέντρο Αγγλικών
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive