το ρήμα κοιτάω στα ρωσικά


Смотреть -Посмотреть
Я смотрю σματριού κοιτάω посмотрю πασματριού Θα κοιτάξω
ты смотришь σμότρισ κοιτάς посмотришь πασμότρις Θα κοιτάξεις
он смотрит σμότριτ κοιτά посмотрит πασμότριτ Αυτός θα κοιτάξει
она смотрит σμότριτ κοιτά посмотрит πασμότριτ Αυτή θα κοιτάξει
оно смотрит σμότριτ κοιτά посмотрит πασμότριτ Αυτό θα κοιτάξει
мы смотрим σμότριμ κοιτάμε посмотрим πασμότριμ Εμείς θα κοιτάξουμε
вы смотрите σμότριτ'ε κοιτάτε посмотрите πασμότριτ'ε Εσείς θα κοιτάξετε
они смотрят σμότριατ κοιτούν посмотрят πασμότριατ Αυτοί.-ές.ά θα κοιτάξουν
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive