οι μέρες της εβδομάδας στα βλάχικα


Λούνι'
Lunj
Δευτέρα
Μάρτσε
Martsâ
Τρίτη
Νιέρκουρι'
Njerkurj
Τετάρτη
Τζιόϊ
Gioj
Πέμπτη
Βίννιρι'
Vinjirj
Παρασκευή
Σέμπετε
Sâmbâtâ
Σάββατο
Ντουμένικε
Dumânicâ
Κυριακή


τζούε/Dzuâ=η ημέρα
τζέλι'/dzâlj=οι ημέρες
κάθι τζούε/kathi dzuâ=κάθε μέρα
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive