η κότα με τα χρυσά αυγά-ρώσικο παραδοσιακό παραμύθι

πηγή εικόνας:εδώ

Παρακάτω ακολουθεί ένα σλαβικό λαϊκό παραμύθι γραμμένο παράλληλα στα ρώσικα και τα ελληνικά.Από κάτω δίνω την προφορά του ρώσικου κειμένου στα ελληνικά καθώς επίσης και επεξηγήσεις σχετικά με το λεξιλόγιο και διάφορες άλλες παρατηρήσεις.

Τα παράλληλα κείμενα με επεξηγήσεις είναι ο πιό ανώδυνος τρόπος για να προχωρήσετε σε μια γλώσσα,χωρίς να χρειάζεται να κουράζεστε και να σπάτε το κεφάλι σας με ανούσιες ασκήσεις και βαρετή απομνημόνευση.Η φιλοσοφία τους είναι ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας πρέπει να είναι το μέσο και όχι ο τελικός σκοπός.Μια γλώσσα απλά πρέπει να γίνει συνήθεια και με το συνεχές διάβασμα όλο και πιο πέρα,χωρίς να επιμένετε πολύ στο ίδιο σημείο,το λεξιλόγιο,οι διάφοροι γραμματικοί τύποι και οι φράσεις θα αρχίσουν να σας είναι κατανοητές.Προϋπόθεση είναι να συνεχίσετε να διαβάζετε όλο και περισσότερο και θα δείτε ότι θα συναντάτε ξανά και ξανά τις ίδιες λέξεις και φράσεις,οπότε αυτές θα 'κολλήσουν'  χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.Κάτι τέτοιο φυσικά προϋποθέτει και μεγάλο όγκο επεξεργασμένων κειμένων,ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος πουθενά στα ελληνικά.Επειδή όμως η αρχή είναι το ήμισυ του παντός,ξεκινάω με ένα μικρό παραδοσιακό σλαβικό παραμυθάκι.

Τρόπος που διάβαζουμε
Ξεκινάμε να διαβάζουμε πρώτα το ρώσικο κείμενο.Από κάτω δίνω την προφορά αν δεν γνωρίζετε να διαβάζετε ρώσικα.Στη συνέχεια διαβάζουμε τη μετάφραση και τις εξηγήσεις.Κατόπιν προχωράμε παρακάτω χωρίς να επιμείνουμε και πολύ.Στο τέλος διαβάζουμε όλο το ρώσικο κείμενο χωρίς μετάφραση και εξηγήσεις.  Ξεκινάμε:


курочка Ряба
κούρατσκα ριάμπα
η κοτούλα Ριάμπα 

Жили-были  дед да баба
ζήλι μπήλι,ντιέτ ντα μπάμπα
μια φορά και έναν καιρό ζούσαν ένας παππούς και μιά γιαγιά Жили-были=κυριολεκτικά 'ζούσαν-ήταν',дед=дедушка=παππούς,баба=бабушка=γιαγιά),
да(ντα)=εδώ σημαίνει και,χρησιμοποιείται για έμφαση


и была у них курочка Ряба. 
ι μπηλά ου νίχ κούρατσκα ριάμπα
και είχαν μια κοτούλα που την έλεγαν Ριάμπα 
курица-=κότα,курочка=(χαϊδ.) κοτούλα,το όνομα της κότας βγαίνει από το рябая курица(ριάμπαϊα κούριτσα)=κότα με στίγματα στο φτέρωμά της.

Курочка снесла яичко- не простое  а золотое.
κούρατσκα σνισλά γιίτσκα,νι πραστόϊε,α ζαλατόϊε
η κότα έκανε ένα αυγό,όχι κανονικό αλλά χρυσό.
яйцо(γιαϊτσό)=αυγό,яичко(χαϊδευτ.)=αυγουλάκι
снести яйца (σνιστί γιάϊτσα)=κάνω αυγά
простое(πραστόϊε)=κυριολεκτικά,απλό

Старик бил-бил – не разбил; старуха била-била – не разбила.
σταρίκ μπιλ-μπίλ,νιέ ραζμπίλ,σταρούχα μπιλά-μπιλά-νιέ ραζμπιλά
ο γέρος χτυπούσε,χτύπουσε δεν μπόρεσε να το σπάσει,η γριά χτυπούσε,χτυπούσε κι αυτή δεν μπόρεσε να το σπάσει.
бить-разбить(μπιτ-ραζμπίτ)=σπάω,
Старик(σταρίκ)=γέρος
старуха(σταρούχα)=η γριά
не(νιέ)=δεν,μην

Мышка прибежала, хвостиком махнула: яичко упало и разбилось.
μήσκα πριμπιζάλα,χβόστικαμ μαχνούλα,γιίτσκα ουπάλα ι ραζμπιλόσ
ήρθε τρέχοντας το ποντικάκι,κούνησε την ουρίτσα του 
και το αυγό έπεσε και έσπασε
Мыш(μησ)=ποντίκι,Мышка(μήσκα)=το ποντικάκι
хвост(χβοστ)=η ουρά,хвостик(χβόστικ)=η ουρίτσα
хвостиком(χβόστικαμ)=οργανική πτώση,'με την ουρίτσα του'
махать-махнуть(μαχάτ-μαχνούτ)=κουνάω
упасть(ουπάστ)=πέφτω

Старик плачет, старуха плачет; курочка кудахчет: «Не плачь, дед, не плачь, баба.
σταρίκ πλάτσιτ,σταρούχα πλάτσιτ,κούρατσκα κουντάχτσιτ:'νι πλάτσ ντιέτ,νι πλάτσ μπάμπα
ο γεράκος κλαίει,η γριούλα κλαίει,η κοτούλα κακαρίζει:'μην κλαις παππού,μην κλαίς γιαγιά,'
плакать(πλάκατ)=κλαίω
Не плачь(πλάτσ)=προστακτική του плакать
кудахтать(κουντάχτατ)=κακαρίζω

Я снесу вам яичко другое, не золотое –а простое.
για σνισού βαμ γιίτσκα ντρουγκοϊε,νι ζαλατόϊε α πραστοϊε
θα σας κάνω άλλο αυγό,όχι χρυσό αλλά κανονικό.
золотое(ζαλατόΪε)=ουδέρετο γένος ,золотой-золотая-золотое(ζαλατόϊ-ζαλατάϊα-ζαλατόϊε),χρυσός-χρυσή-χρυσό
золото(ζόλατα)=ο χρυσόςЖили-были  дед да баба, и была у них курочка Ряба.
Курочка снесла яичко- не простое  а золотое.
Старик бил-бил – не разбил; старуха била-била – не разбила.
Мышка бежала, хвостиком махнула: яичко упало и разбилось.
Старик плачет, старуха плачет; курочка кудахчет: «Не плачь, дед, не плачь, баба.
Я снесу вам яичко другое, не золотое –а простое.


Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν ένας παππούς και μιά γιαγιά και είχαν μια κοτούλα που την έλεγαν Ριάμπα. 
Η κότα έκανε ένα αυγό,όχι κανονικό αλλά χρυσό.
Ο γέρος χτυπούσε,χτύπουσε δεν μπόρεσε να το σπάσει,η γριά χτυπούσε,χτυπούσε κι αυτή δεν μπόρεσε να το σπάσει.
Ήρθε τρέχοντας το ποντικάκι,κούνησε την ουρίτσα του 
και το αυγό έπεσε και έσπασε.
ο γεράκος κλαίει,η γριούλα κλαίει,η κοτούλα κακαρίζει:'μην κλαις παππού,μην κλαίς γιαγιά,
θα σας κάνω άλλο αυγό,όχι χρυσό αλλά κανονικό'.

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive