το νατοϊκό φωνητικό αλφάβητο

το νατοϊκό φωνητικό αλφάβητο

 Το νατοϊκό είναι ένα φωνητικό και ακροφωνικό αλφάβητο,δηλαδή το όνομα κάθε γράμματος αρχίζει με το ίδιο το γράμμα.Χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση των στρατιωτικών τηλεπικοινωνιών ώστε να μεταδίδονται τα μηνύματα,είτε μέσω ασυρμάτου είτε μέσω τηλεφώνου ,χωρίς να αλλοιώνονται ανεξάρτητα από τη μητρική γλώσσα αυτού που λαμβάνει ή διαβιβάζει.Η ακεραιότητα του μηνύματος είναι μέγιστης σημασίας,ιδιαίτερα όταν υπάρχει κατάσταση κινδύνου και η συννενόηση πρέπει να είναι άμεση και ακριβής.

Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε αρχικά από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και σιγά,σιγά υιοθετήθηκε από το ΝΑΤΟ και πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Το αλφάβητο αυτό βασίζεται στην αγγλική γλώσσα,αλλά για τη διαμόρφωσή του λήφθηκαν υπ'όψιν και ιδιαιτερότητες άλλων γλωσσών,όσον αφορά την προφορά.Π.χ. το A δεν γράφεται aplha αλλά alfa με f αφού οι ομιλητές κάποιων γλωσσών θα πρόφεραν το ph ως πχ και όχι ως φ.

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive