το ρήμα μαθαίνω στα ρώσικα


ακούστε το ρήμα

 учить (ουτσίτ')                                          научить (ναουτσίτ)

Παρόν
μή τετελεσμένη                                             τετελεσμένη 
μορφή                                                           μορφή

я учу Για ουτσιού εγώ μαθαίνω - - -
ты учишь Τι ούτσις Εσύ μαθαίνεις - - -
Он,она,оно учит Ον,ανά,ανό
ούτσιτ
Αυτός,αυτή,αυτό μαθαίνει - - -
мы учим Μη ούτσιμ Εμείς μαθαίνουμε - - -
вы учите Βη ούτσιτιε Εσείς μαθαίνετε - - -
они учат Ανί ούτσιατ Αυτοί,αυτές,αυτά μαθαίνουν -- - -


Παρελθόν
μη τετελεσμένη                                       τετελεσμένη

Я учил Για ουτσίλ Έμαθα/μάθαινα Я научил Για ναουτσίλ έμαθαТы учил(а) Τη ουτσί Έέμαθες/μάθαινες Ты учил Τη ναυτσίλ(α) έμαθεςОн учил она учила
оно учило
Ον ουτσίλ
ανά ουτσίλα
ανό ουτσίλα
Έμαθε/μάθαινε Он научил она научила
оно научило
Ον ναουτσίλα
ανά ναουτσίλα
ανό ναουτσ´ίλα
έμαθεмы учили Μη ουτσίλι Μάθαμε/μαθαίναμε мы научили Μη ναουτσίλι μάθαμεвы учили Βη ουτσίλι Μάθατε/μαθαίνατε вы научили Βη ναουτσίλι μάθατεони учили Ανί ουτσίλι Έμαθαν/μάθαιναν они научили Ανί ναουτσίλι έμαθαν


παράδειγμα
Я учу русский язык
για ουτσιού ρούσκι γιζίκ.
Μαθαίνω ρώσικα.

Διαβάστε επίσης
μαθήματα ρωσικών

Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive