το ρήμα μαθαίνω στα ρώσικα


ακούστε το ρήμα

 учить (ουτσίτ')                                          научить (ναουτσίτ)

Παρόν
μή τετελεσμένη                                             τετελεσμένη 
μορφή                                                           μορφή

я учу Για ουτσιού εγώ μαθαίνω - - -
ты учишь Τι ούτσις Εσύ μαθαίνεις - - -
Он,она,оно учит Ον,ανά,ανό
ούτσιτ
Αυτός,αυτή,αυτό μαθαίνει - - -
мы учим Μη ούτσιμ Εμείς μαθαίνουμε - - -
вы учите Βη ούτσιτιε Εσείς μαθαίνετε - - -
они учат Ανί ούτσιατ Αυτοί,αυτές,αυτά μαθαίνουν -- - -


Παρελθόν
μη τετελεσμένη                                       τετελεσμένη

Я учил Για ουτσίλ Έμαθα/μάθαινα Я научил Για ναουτσίλ έμαθαТы учил(а) Τη ουτσί Έέμαθες/μάθαινες Ты учил Τη ναυτσίλ(α) έμαθεςОн учил она учила
оно учило
Ον ουτσίλ
ανά ουτσίλα
ανό ουτσίλα
Έμαθε/μάθαινε Он научил она научила
оно научило
Ον ναουτσίλα
ανά ναουτσίλα
ανό ναουτσ´ίλα
έμαθεмы учили Μη ουτσίλι Μάθαμε/μαθαίναμε мы научили Μη ναουτσίλι μάθαμεвы учили Βη ουτσίλι Μάθατε/μαθαίνατε вы научили Βη ναουτσίλι μάθατεони учили Ανί ουτσίλι Έμαθαν/μάθαιναν они научили Ανί ναουτσίλι έμαθαν


παράδειγμα
Я учу русский язык
για ουτσιού ρούσκι γιζίκ.
Μαθαίνω ρώσικα.

Διαβάστε επίσης
μαθήματα ρωσικών

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive