μολδαβικές φράσεις

Μερικές φράσεις στα μολδαβικά
Romania & Moldova (Lonely Planet Travel Guides)Moldovan: Tocmajii trebuie să şiba şierbinţi.
Textbook Romanian: Macaroane trebuie să fie fierbinte.
English: The noodles need to be hot.

M: Copchilul neu trebuie să ştibă engleză ghineşor.
TR: Copilul meu trebuie să ştie engleză bine.
E: My child needs to know English well.

M: Unde te-ai propodit matale? Ai gasit o padrugă demu?
TR: Unde te-ai pierdut dumneata? Ai gasit o prietenă deja?
E: Where have you been lately? Have you already found a girlfriend?
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive