tata a nostru (lord's prayer in aromanian)

O Tatulu a nostru ţi eşti ţeru, as ayiusească numa a ta, las-yină amirililia ata ş-las-facă vreară a ta ca cum ţeru aşăţi şă pi locu. Pănă a noastră aţe di cati dzuă dă-nă şă ază; şă liartă-nă amărtiili a nostri, că şă noi lirtămu unu alantu şă nu nă bagă tru farmucu, ma scapă-nă noi di arrăeaţă. Că amiririlia a ta easti şă tinia a Tatului şă a Hiilu şă Ayiusitlu Suflitu, tora şă daima ş-tută eta a etili. Esti!" (Lituryierlu armânescu dit Moscopolea, eta a XVIII-a, tora tu Biblioteca Naţională di Tirană) Lord's Prayer (Our father) Our Father, who art in heaven hallowed be thy Name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever and ever. Amen Πάτερ ημών.(lord's prayer in modern greek) Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. On Earth as It Is in Heaven: How the Lord's Prayer Teaches Us to Pray More Effectively
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive